Odprtje hibridne muzejske razstave Nadvojvoda Janez, oče Meranovega

Maribor: 31. januar 2022

8. februarja 2022 ob 12. uri bodo na posestvu Meranovo odprli hibridno muzejsko razstavo z naslovom Nadvojvoda Janez, oče Meranovega, ki so jo pripravili v Kulturno izobraževalnem društvu KIBLA v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Razstava, ki je prva v seriji mariborskih obeležij 200. obletnice prihoda nadvojvode Janeza na Meranovo in v Maribor, bo obiskovalce popeljala po zgodovini posesti na drugačen način.

Nadvojvoda Janez Habsburško-Lotarinški je leta 1822 kupil posestvo, danes znano kot Meranovo. Ime je dobilo po njegovem sinu, grofu Francu Meranskem. Z velikimi stroški jo je spremenil v vzorno vinogradniško posest. Na njej je uvedel porenske sorte vinske trte, s čimer je ustvaril možnost za dvig kakovosti vinogradništva v Podravju. Prvi uspeh se je pokazal že ob trgatvi leta 1826, ki se je je nadvojvoda Janez osebno udeležil. Na tem posestvu je nadvojvodo in njegovo ženo Ano Plochl leta 1830 obiskal tudi sam avstrijski cesar Franc I. s soprogo Karolino Avgusto, sicer Janezov brat. Vinogradi so postali tako ugledni in znani, da so na posesti v današnjem Hrastju leta 1832 ustanovili viničarsko šolo, ki je poudarjala pomen praktične izobrazbe. Vrhunec teh prizadevanj pa je bila ustanovitev Štajerske deželne sadjarsko-vinarske šole v Mariboru leta 1872. Kot velik dosežek sistematičnega prepletanja kmetijstva, kulture, raziskovanja in izobraževanja je potrebno omeniti oceno prvovrstnosti vina sorte rizlinga z Meranovega leta 1855 na veliki mednarodni razstavi kmetijskih, industrijskih in umetnostnih izdelkov v Parizu.

Nadvojvoda Janez ni bil le začetnik strokovnega in sodobnega vinarstva pri nas, ampak tudi pobudnik gradnje južne železnice Dunaj–Trst, ki so jo slovesno odprli leta 1857, in tudi gradnje cest. Kot enemu najbolj zaslužnih za napredek tukajšnjih krajev so mu v 19. stoletju po Sloveniji postavili zahvalne plošče in spomenike, tudi Mariboru.

Ob 200. obletnici Meranovega, 240. obletnici rojstva nadvojvode Janeza in 190. obletnici prve viničarske šole na Štajerskem pričenjajo v KIBLI prvi del projekta Nevidni Maribor, s katerim nameravajo razkrivati še druge kotičke in ljudi, povezujoč zgodovino, naravo, urbano okolje in kulturo s sodobnimi tehnologijami. Skupaj z Mestno občino Maribor bodo v jesenskih mesecih z dotičnim projektom obeležili dogodke tudi na izbrani lokaciji v centru mesta.

Razstava Nadvojvoda Janez, oče Meranovega je del večjega, pilotnega projekta Mreže RUK z naslovom Nevidni Maribor v izvedbi raziskovalnega medijskega in interdisciplinarnega laboratorija KIBLA2LAB. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V KIBLA2LABu vsebine raziskujejo in jih z umetniškimi postopki in ambientalnimi postavitvami predstavljajo na nove načine, od fizičnih objektov do izkušenj najnovejših tehnologij (navidezna resničnost (VR), obogatena resničnost (AR), 360-stopinjski drone posnetki, animacije s pomočjo umetne inteligence (AI), laserski skeni …).

KIBLA

KIBLA je slovenska in mednarodna nevladna institucija na področju sodobne umetnosti, kreativnih industrij, interdisciplinarne, intermedijske, multimedijske, vizualne, glasbene in AV umetnosti, kulture in neformalnega izobraževanja. V 25 letih delovanja se je na treh lokacijah v Mariboru (MMC KIBLA, artKIT in KIBLA PORTAL) razvila v osrednje mestno, regionalno, nacionalno in mednarodno dogajališče sodobne umetnosti in kulture, neformalnega izobraževanja, kreativne uporabe novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter interdisciplinarnih praks. V okviru Mreže RUK smo z laboratorijem KIBLA2LAB v fazi razvijanja orodij za produkcijo in postprodukcijo razširjene resničnosti (XR), razvijanje uporabniške izkušnje in digitalnega pripovedništva na omenjenih področjih ter razvijanje povezovalnih platform za prezentacijo javnosti.

KIBLA2LAB

V okviru projekta RUK (2019–2022), eni izmed razvojnih mrež centrov slovenskih laboratorijev za raziskovanje umetnosti in kulture, se razvija KIBLA2LAB v KIBLA PORTAL na Valvasorjevi ulici 40 v Mariboru. KIBLA2LAB je stičišče raziskovalne, produkcijske, oblikovalske in umetniške dejavnosti. Raziskovalni medijski in interdisciplinarni laboratorij se opremlja z najsodobnejšo tehnologijo za 3D skeniranje, fotogrametrijo, XR opremo za vizualizacije navidezne, obogatene, mešane in razširjene resničnosti, interaktivne namestitve in volumetrični film. Ponuja znanja specifičnih in celostnih oblikovanj. Razvija od zamisli in zasnove do modeliranja, prototipiranja in optimiziranja v virtualnem in tudi v materialnem okolju. 

KIBLA2LAB z ustvarjalnimi pristopi in s povezovanjem umetnosti in znanosti z gospodarstvom osmišlja nove poti prezentacije snovne in nesnovne kulturne in naravne dediščine s sodobnimi tehnologijami.

RUK

RUK je mreža raziskovalnih centrov umetnosti in kulture na presečišču sodobnih tehnologij, znanosti in gospodarstva. V tem interdisciplinarnem vozlišču se razvijajo inovativni produkti in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Cilj RUK je integracija umetnosti in kulture v znanstvene in tehnološke raziskave, razvoj in inovacije, digitalizacijo, podjetništvo, usposabljanje in izobraževanje. Mreža centrov RUK je sestavljena modularno iz treh lokalno-regionalno-nacionalno-mednarodno umeščenih platform DDT, PiNA in KIBLA. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Posestvo Meranovo

Na Meranovem danes nadaljujejo tradicijo vinogradništva in vinarstva v okviru posestva, s katerim upravlja Univerzitetni kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Na teh razgibanih podpohorskih legah, ki jim dajejo posebno noto pohorski gozdovi, pridelujejo, negujejo in tržijo pester izbor kakovostnih in vrhunskih vin. Vsa vina so pridelana po najnovejših smernicah sodobne pridelave in jih prodajajo pod blagovno znamko Meranovo. Prejela so že številna priznanja in nagrade. Meranovo je danes center za raziskave v vinogradništvu in vinarstvo. Posebej velja omeniti gensko banko, ki vsebuje več kot 400 sort različnih trt.

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se posvečajo raziskovanju, izobraževanju in prenosu znanja v prakso za potrebe kmetijstva, živilsko predelovalne industrije in panog povezanih s kmetijstvom. Soustvarjajo javno mnenje in aktivno politiko v skrbi za prehransko varnost, samooskrbo z naravi in okolju prijazno lokalno pridelano hrano, ohranjanje obdelanih kmetijskih zemljišč, povečevanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal v okolje. Njihovo poslanstvo temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega ter skrbi za človeka in trajnostnem razvoju, bogatenju zakladnice znanja, dviganju ravni zavedanja, krepitvi humanističnih vrednot, kulturi dialoga, kakovosti bivanja in globalni pravičnosti.