OSTAJAJO NA ZVESTI POTI


V soboto, 25. marca, je potekala skupščina Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Gornja Radgona, v Domu starejših občanov.Po poročilu predsednika tega združenja, Borisa Edšida, je poročilo o finančnempoložaju za leto 2022 podal blagajnik Zlatko Šajhar, zatem pa še poročilo nadzornegaodbora.Temu je sledilo razpravljanje o poročilu, kjer je osnovo podal član Glavnega odboraZZB NOB Slovenije Marjan Šiftar.

Ocenil je delo gornjeragonskega odbora za odličnooziroma, da je zgled ostalim 86 organizacijam ZZB NOB po Sloveniji. Posebej je izpostavil Občino Radenci, kjer je župan Ustanovi Šiftarjeva fundacija poslal zahtevo,da v svojem programu enači fašizem, nacizem in komunizem. Tega fundacija ni mogla sprejeti in od tedaj je Občina Radenci izven tega projekta in tudi več ne prispeva finančnih sredstev. Sledili sta pozdravi predstavnice Občine Gornja Radgona in Doma starejših občanov Gornja Radgona ter predsednika Društva Jožeta Časarja iz Puconec.

Temu je sledilarazprava o spremembi Statuta organizacije, kar je podal Marjan Neuvirt.Sledila je razrešnica dosedanjim članom vodstva ZZB NOB Gornja Radgona ter sprejem vseh poročil in besed gostov. Prebrana je bila kandidatna lista članov Izvršnega odbora in Nadzornega odbora ter predsednika organizacije za obdobje 2023-2017.Ker pripomb ni bilo, je bilo izvršeno glasovanje in ponovno je  za predsednika bil imenovan Boris Edšid.

Ta je nato obrazložil letošnji program: Osankarica,  Dražgoše, Blaguški gozd (že opravljeno), Črnske meje, Cezanjevci, Dan zmage, Poljana, Pomniki pripovedujejo, ob Dnevu borca srečanje v Apačah, Pohod ob meji, Vaneča, zloženka Pomniki NOB, komemoracije na Kapelskem vrhu, Gornji Radgoni in vzdrževanje vseh spomenikov NOB. KO najbi tudi posnele pričevalce iz 2. svetovne vojne. Po tej obrazložitvi je sledil sprejem in nato druženje v Domu starejših občanov Gornja Radgona.
Besedilo: Filip Matko Ficko Fotografije: Boris Kovačič