Rdeči križ Slovenije postaja koordinator ekip za prvo psihološko podporo

Rdeči križ Slovenije z odredbo poveljnika Civilne zaščite RS postaja koordinator ekip za prvo psihološko podporo

Ljubljana, 21. avgusta 2023 – Danes je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, Srečko Šestan, izdal odredbo o aktiviranju bolničarjev in prostovoljcev Rdečega križa Slovenije ter drugih nevladnih organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter imajo ustrezna znanja za nudenje prve psihološke in psihosocialne pomoči prebivalstvu na terenu. Obenem imajo tudi ustrezna znanja za prepoznavanje potreb na področju duševnega zdravja in socialnega varstva pri prebivalstvu prizadetemu v poplavah ter po potrebi za napotitev na mobilne time NIJZ. 

V podporo pri izvajanju Odredbe o izvajanju psihosocialne pomoči prebivalcem na terenu se v naštete aktivnosti vključi bolničarje in prostovoljce Rdečega križa Slovenija ter drugih nevladnih organizacij, skladno s potrebami in na podlagi koordinacije s strani Rdečega križa Slovenije.

Navedeni koordinator, ki je v pristojnosti Rdečega križa Slovenije, sestavi ekipe prostovoljcev, ki na terenu izvajajo zaznavo konkretnih potreb prizadetega prebivalstva, z nudenjem prve psihološke podpore.

Pri Rdečem križu Slovenije smo minuli konec tedna že izvedli prvo dodatno usposabljanje prostovoljcev, namenjeno odzivu na poplave in na ta način krepimo zmogljivosti nudenja laične prve psihološke pomoči in psihosocialne podpore ekip na terenu, ki nudijo pomoč. Program je postavljen s strani Referenčnega centra za psihosocialno podporo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC Reference Centre for Psychosocial Support – PS Centre), ki je med drugim vodilni globalni akter na področju nudenja psihosocialne podpore v primeru nesreč. Usposabljanja je vodila samostojna strokovna sodelavka RKS, ki je s strani PS Centra certificirana trenerka za usposabljanja na področju nudenja prve psihološke pomoči. Usposabljanja so se udeležili člani ekip bolničarjev RKS in drugi prostovoljci RKS, ki so izkušeni na področju dela z ljudmi in ranljivimi skupinami.