18. Blejski strateški forum v znamenju solidarnosti

Foto: Rade Bakračević, arhiv Štajerske novice

Na Bledu bo 28. in 29. avgusta 2023 potekala 18. mednarodna konferenca Blejski  strateški forum. Letošnji dogodek bo potekal pod naslovom »Solidarnost za  globalno varnost« ter bo najbolj globalno vključujoč in reprezentativen forum do  sedaj. Zaradi nedavnih katastrofalnih poplav v Sloveniji bo imela letošnja konferenca  tudi dobrodelni značaj. Blejski strateški forum je medvladni projekt Republike  Slovenije, ki poteka v organizaciji Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter  Centra za evropsko prihodnost.  

Blejski strateški forum izraža solidarnost   Pod geslom »Bled Strategic Forum stands in solidarity« bo letošnji forum potekal v  znamenju solidarnosti z ljudmi, ki so jih prizadele uničujoče poplave. Večine družabnih  dogodkov tako ni več na programu, preostali pa bodo dobrodelne narave. V okviru  foruma bodo organizirane različne aktivnosti, namenjene zbiranju finančnih sredstev  za odpravo posledic poplav. Dodatno bodo vsebinsko prilagojeni tudi otvoritev,  razprave in osrednji koncert.  

Aktivnosti za zbiranje finančnih sredstev bodo vključevale pozive udeležencem k  darovanju sredstev za odpravljanje posledic poplav. Dobrodelno bosta obarvana tudi  osrednji koncert, ki ga gosti predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, in  donatorska večerja z gospodarstveniki, ki jo gosti predsednik vlade dr. Robert Golob.  

Podrobnejše informacije o aktivnostih so dostopne na povezavi.  Iz regionalne v globalno konferenco  

Z odlično udeležbo gostov, ki prihajajo z vseh petih celin, letošnji Blejski strateški  forum dodatno utrjuje sloves dogodka globalnega dosega.  

Skupno bo na letošnjem Blejskem strateškem forumu potekalo 32 razprav, na njih pa  bo nastopilo več kot 200 govorcev. Udeležbo je potrdilo osem predsednikov vlad, tri  predsednice držav, predsednik Evropskega sveta, 14 ministrov za zunanje zadeve ter 

Bled Strategic Forum | Blejski strateški forum  info@bledstrategicforum.org | #BSF2023 

mnogi drugih visoki gosti in tudi pripadniki civilne družbe, mednarodnih organizacij,  poslovneži, odločevalci in akademiki.  

Forum letos dodatno krepi partnerstva s ključnimi svetovnimi mislišči (CEBRI –  Brazilija, Center for China and Globalization – Kitajska, Observer Research Foundation  – Indija, Friedrich-Ebert-Stiftung – Nemčija, Global Diplomacy Lab – Nemčija, BMW  Foundation – Nemčija, Interpeace – mednarodno), ki so aktivno sodelovala pri izbiri  vsebine določenih razprav. V oblikovanje vsebin je bilo vključenih tudi več slovenskih  ministrstev, ki ob robu Blejskega strateškega foruma organizirajo dodatne aktivnosti.    

Pomen solidarnosti pri zagotavljanju varnosti  

Vsebina letošnjega Blejskega strateškega foruma odpira vprašanje pomena  solidarnosti pri zagotavljanju varnosti. Krize so postale del vsakdana. Do njih prihaja v  številnih državah, regijah in na celinah. Globalna razdrobljenost, ki trenutno  zaznamuje mednarodno skupnost, dodatno vpliva na varnost držav, regij in  posameznikov.  

18. Blejski strateški forum bo zato usmerjen v iskanje skupnega stališča o tem, kako  lahko kot globalna skupnost na temeljih solidarnosti gradimo trajnosten, odporen in  socialno pravičen svet.  

Letošnji forum tako z vsebino kot tudi z udeležbo odraža prizadevanja Slovenije kot  nestalne članice Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (VS OZN) v  obdobju 2024–2025. Naslov foruma »Solidarnost za globalno varnost« pa smiselno  nadgrajuje slogan slovenske kampanje za VS OZN »Krepimo zaupanje – varujemo  prihodnost«.  

Koncept in vsebinska zasnova Blejskega strateškega foruma sta dostopna na  povezavi.  

Blejski strateški forum 2023 z novimi trajnostnimi ukrepi  

18. Blejski strateški forum uvaja več trajnostnih ukrepov. Tako bo letos prvič  omogočen brezplačen železniški prevoz za udeležence konference na relaciji  Ljubljana–Lesce, s postajališča v Lescah do lokacij konference na Bledu pa bodo  organizirani skupinski prevozi s kombiji. Med trajnostnimi ukrepi sta tudi povečanje  deleža rastlinske prehrane in že utečeno ločevanje odpadkov.  

Blejski strateški forum za mlade o velikih posledicah majhnih dejanj  

Ob robu Blejskega strateškega foruma se bo med 25. in 27. avgustom v Ljubljani  odvijal tradicionalni Blejski strateški forum za mlade. Potekal bo pod naslovom  »Mitigating our Butterfly Effect«, udeležilo pa se ga bo 40 družbeno aktivnih mladih z Bled Strategic Forum | Blejski strateški forum  info@bledstrategicforum.org | #BSF2023  vsega sveta. Razpravljali bodo o ključnih globalnih in regionalnih vprašanjih ter možnih  rešitvah.  

Podrobnosti o Blejskem strateškem forumu za mlade so na voljo na povezavi.  O mednarodni konferenci Blejski strateški forum:   Mednarodna konferenca Blejski strateški forum je vodilna mednarodna konferenca v  Srednji in Jugovzhodni Evropi, ki na enem mestu združuje udeležence z raznovrstnih področij  in z različnimi znanji ter jih spodbuja k izmenjavi mnenj in porajanju idej za premagovanje  sedanjih in prihodnjih izzivov.  

Konferenca je osrednji dogodek istoimenske globalne platforme, ki je usmerjena v  oblikovanje idej in izmenjavo stališč o sodobni družbi in njeni prihodnosti.