NARODNA BANKA SRBIJE: Najviši nivo deviznIh rezervi

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju maja 2024. godine su iznosile 25.157,1 milion evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca od kada se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U odnosu na kraj aprila povećane su za 27,9 miliona evra. 

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 172,1 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju maja takođe su se našle na najvišem nivou posmatrano krajem meseca i iznosile su 20.972,1 milion evra. U odnosu na kraj aprila povećane su za 50,5 miliona evra.

Zgrada Narodne banke Srbije u Ulici kralja Petra ...

Foto: Arhiva Narodne banke Srbije – rast deviznih rezervi

Najveći prilivi u devizne rezerve u maju ostvareni su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije, u iznosu od 130,0 miliona evra. Ovaj iznos rezultat je priliva deviza u iznosu od 100 miliona evra po osnovu kupovine deviza obavlјenih tokom poslednja dva radna dana aprila, a čije saldiranje je realizovano početkom maja, kao i kupovine deviza tokom maja u iznosu od 30,0 miliona evra, dok se kupovina deviza zaklјučena tokom poslednja dva radna dana maja (75,0 miliona evra) efektuira kroz povećanje deviznih rezervi u junu (uobičajeno saldiranje intervencija dva radna dana nakon zaklјučenja transakcije).

Prilivi su ostvareni i prodajom deviznih državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, upravlјanjem deviznim rezervama, donacijama i drugim osnovima u ukupnom  iznosu od 189,4 miliona evra.

Navedeni prilivi bili su više nego dovolјni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi realizovane neto razduženjem države na ime deviznih kredita i drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 259,4 miliona evra i drugim osnovima u iznosu od 48,7 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi uticao je i pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu od 16,6 miliona evra, koji je u najvećoj meri rezultat rasta cene zlata za oko 1,8%, dok je u suprotnom smeru delovalo slablјenje dolara u odnosu na evro za oko 1,1% na međunarodnom tržištu.

***

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u maju iznosio je 501,6 miliona evra i bio je za 335,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih pet meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3.340,6 miliona evra.

U maju vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1 odsto.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u maju kupila 105 miliona evra. Od početka 2024. godine, Narodna banka Srbije je neto kupila 635 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru. (B.G.)