DESET GODINA “ŠTAJERSKE ZAJEDNICE”

PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE BORIS TADIĆ POHVALIO STVARANJE »ŠTAJERSKE ZAJEDNICE«

 

BORIS TADIĆ: »To je veoma pozitivna inicijativa, koju u potpunosti podržavam«

deseta godina

Intervju za pamćenje: Boris Tadić i Rade Bakračević

 

Grac 9. marta 2005 – U prirodi čoveka je da uvek očekuje nešto više nego čemu se nada. To je uvek bilo i tako će, valjda, i da ostane.

Kada smo Srbi iz štajerskih pokrajina počeli da udružujemo društva i pojedince iz dve štajerske pokrajine; austrijske i slovenačke nismo mogli verovati na kakav pozitivan odjek će naići ta naša, naravno, veoma pozitivna inicijativa. Strah nije bio potreban jer odmah na početku naša inicijativa naišla je na odobravanja sa svih strana. Štajerska zajednica već na početku postaje centar za okupljanje društava i svih ljudi dobre volje, koji se na bilo koji način slažu sa pozitivnim stremljenjima Evropske Unije. Društva i pojedinci biće povezani u Štajersku zajednicu s ciljem da se u njoj obrazuje istinski – ljudski lik i izazove spremnost za aktivan i savremen način zajedničkog života, koji ne bi opterećivao naš dosadašnji način života i vodio bi sveopštem blagostanju.

Stvaranje Štajerske zajednice odmah je pozdravio Ernest Kaltenegger, član austrijskog parlamenta, za njim Georg Fuchs, a naravno, prebacujući inicijativu na slovenačku stran naišli smo na odobravanje Borisa Soviča, gradonačelnika »Mestne občine Maribor«, zatim su se ređale čestitke od strane Štjefana Vuljaja, konzula SCG U Gracu, Rada Lukića, predstavnika drugih nacija u štajerskom parlamentu, društva Manastir Dečani«. Čestitke su stigle i od Miloša Rusića, predsednika koordinacije društava sa teritorije Maribora, stigla su priznanja iz SHKD »Desanka Maksimović« iz Celja i Šahovskog društva iz Gornje Radgone,

. Vrhunac pozitivnih gledanja na Zajednicu  bio je u petak 9. marta u Privrednoj komori Štajerske u austrijskom Gracu kada je Rade Bakračević u neformalnom razgovoru obavestio  Predsednika Borisa Tadića o formiranju »Štajerske zajednice« i sa njenim ciljevima i glavnim smernicama. Predsednik Boris Tadić je zatim u intervjuu Radu Bakračeviću, predsedniku IO »Štajerske zajednice« na pitanje šta misli o »Štajerskoj zajednici« odgovorio:

»To je veoma pozitivna inicijativa, koju u potpunosti podržavam. Jednom rečju to je dobra ideja i samo tako nastavite.  Želim, da obavestim članove vaše »Štajerske zajednice« da Vojvodina veoma uspešno sarađuje sa austrijskom Štajerskom i vi imate sada jedinstvenu mogućnost, da povežete i privrednike slovenačke Štajerske da preko austrijske Štajerske sarađuju sa Vojvodinom. Poznato je da je austrijska Štajerska pokretač privredne saradnje Austrije  sa Srbijom i na taj način bi se povezala i slovenačka privreda.«

Rade Bakračević je u imenu predsednika Srpskog kulturnog društva Maribor Miloša Rusića postavio Predsedniku Srbije sledeće pitanje:

»Šta mislite o otvaranju konzulata Srbije i Crne Gore u Mariboru u kome živi 8.000 Srba, s obzirom da već svoje počasne konzulate imaju Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Ne treba zanemariti činjenicu da je gradonačelnik Maribora Boris Sovič, obećao svu potporu oko otvaranja konzulata«

Predsednik je odgovorio:  »Inicijativa od strane Srpskog kulturnog društva Maribor i Gradske opštine Maribor je, stvarno, odlična i ja sam prvi za nju, samo bih vas  zamolio da još malo sačekate dok se ne bude videlo šta će biti sa državnom zajednicom Srbijom i Crnom Gorom. Da vidimo šta hoće naša braća Crnogorci i u kom pravcu žele da idu. Zamolite gradonačelnika Maribora i Srpsko kulturno društvo Maribor da maja meseca pošalju svoj predlog za otvaranje konzulata u Mariboru, pa ćemo to onda da rešimo. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljam Srbe u Sloveniji i obaveštavam ih da ću uskoro doći u Sloveniju. Podvlačim da ste svi vi Srbi koji ste ostali da živite u drugim Republikama naši najbolji ambasadori.