Pobuda »(Z)migaj se !« iz Maribora

V Mariboru ima svoj sedež Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (Partizanska cesta 12, tel.: 02/234 75 70). Ta zveza je samostojna, prostovoljska, nepridobitna in nevladna humanitarna organizacija. Njeno poslanstvo je ustvarjanje pogojev in možnosti za kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanja ter priprave srednje generacije na lastno starost. Eden izmed njenih najnovejših projektov je »(Z)migaj se !«

Skupina Zarja na jesenskem sprehodu

Skupina Zarja na jesenskem sprehodu

Program »Z varnim gibanjem in primerno prehrano za zdravje upokojencev«, s kratkim naslovom »(Z)migaj se !«, predstavlja sklop aktivnosti s področja krepitve zdravega življenjskega sloga in je namenjena upokojenkam in upokojencem, članicam in članom skupin Starih ljudi za samopomoč. S tem programom se želi prispevati k večji ozaveščenosti upokojencev, članov skupin o pomenu zdravega življenjskega sloga, zdrave prehrane ter o pomenu vključevanja gibanja v vsakodnevne aktivnosti.

V program »(Z)migaj se !« bo zajetih 12 pogovornih tem o zdravju in gibanju ljudi, temelječih na priporočilih Zdravega krožnika (priporočila za zdravo prehranjevanje, ki ga je izdal Inštitut za varovanje zdravja), kot tudi 12 telesnih vaj, primernih za starejše, ki se lahko izvajajo sede ali stoje. Aktivnosti v pogovornih skupinah naj bi potekale od januarja do junija v letu 2016, vsak mesec po štiri aktivnosti (dve s področja pogovornih tem in dve s področja telesnih vaj).

Jesen pred DOSOR - jem v Radencih

Jesen pred DOSOR – jem v Radencih

Aktivnosti programa »(Z)migaj se !« so zanimive tudi za stanovalke in stanovalce DOSOR-ja, Doma starejših občanov Radenci, kjer deluje že sedem skupin starejših za samopomoč.  Kot prva je pred šestimi leti pričela z aktivnostmi skupina Zarja, ki ji je sledila skupina Večerna zarja (pevski zbor stanovalk in stanovalcev), nato pa še Pomlad, Izvir, Fortuna, Mehurčki, a letos še posebna skupina Špagca. In tako je skupina Zarja, ki jo vodita Andreja Klemenčič in Klaudija Zemljič (Zemljičeva je tudi koordinatorka vseh sedmih voditeljic skupin), v okviru programa »(Z)migaj se !« že zabeležila svojo prvo aktivnost in sicer s področja gibanja. Opravili so lep jesenski sprehod v torkovem sončnem popoldnevu.

Filip Matko