Vlada na obisku v Podravju FOTO: RADE BAKRAČEVIĆ

 

 

IMG_4749
Maribor, 9. marca – Vlada se danes mudi na obisku Podravja. Člani vlade so se najprej sestali na delovnem posvetu v Mariboru, nato pa sledili ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. Predsednik vlade Miro Cerar je v izjavi po dopoldanskem delovnem posvetu vlade v Mariboru poudaril, da je smisel vladnega obiska v regiji, najti točke skupnega sodelovanja, kjer bo lahko država z občinami, podjetji, zavodi in vsemi drugimi sodelovala, da pomaga razvoju te regije. Med že izvedenimi projekti v Mariboru je premier izpostavil izgradnjo urgentnega centra in oddelka za onkologijo, z mariborskim županom Fištravcem pa sta govorila tudi o perspektivah mariborskega letališča.

IMG_4778-001

Na pobudo ministra Zdravka Počivalška in v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico je potekalo srečanje ministra s podravskimi gospodarstveniki, kjer so imeli besedo predvsem oni. Minister je po srečanju dejal, da si ministrstvo že prizadeva za rešitev izzivov na tem področju. Eno glasnejših vprašanj je bilo vezano na ukrepe za problemsko območje Maribora z okolico.

P1020710

Minister je povedal, da je ministrstvo v zadnjih dveh letih za podravska podjetja izplačalo skoraj 10,5 milijonov evrov državnih pomoči in tako pomagalo 61-im podjetjem, med temi je izpostavil Mariborsko livarno Maribor, kjer je podjetje tako lahko ohranilo 470 delovnih mest. Dejal je, da je ministrstvo v proračunu za Maribor z okolico leta 2014 in 2015 zagotovilo 7,5 milijonov evrov sredstev, žal pa vseh regija ni realizirala.

IMG_4877
Ob pogledu v prihodnja leta je minister izpostavil predvsem 4,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 7,7 milijonov evrov povratnih virov, ki jih bo problemsko območje imelo na voljo letos ter poudaril, da ministrstvo oblikuje razpise, ki bodo dostop do sredstev omogočali tudi dobrim projektom iz problemskih območij.

IMG_4891

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in minister za finance Dušan Mramor sta svoj obisk začela na Mestni občini Maribor. Minister Gašperšič je poudaril, da bo dokumentacija za razpis in izbiro koncesionarja za upravljanje Letališča Maribor pripravljena nekje do konca marca.

IMG_4826

Koncesionar pa bo, na osnovi javnega razpisa, izbran predvidoma do konca junija 2016. Izpostavil je tudi, da je prav ta vlada po mnogih letih zagotovila sredstva, s katerimi bo ministrstvo zagotovilo redna vzdrževalna dela in preprečilo nadaljnje slabšanje cest v regiji. V proračunu je v letošnjem letu zagotovljenih 87 milijonov evrov za investicijsko vlaganje in 85 milijonov evrov za redno vzdrževanje.

P1020723
Podravska regija se je v programskem obdobju 2007–2013 uspešno vključevala v izvajanje evropske kohezijske politike. »V regiji je bilo v zadnjih devetih letih s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada, tudi v okviru čezmejnega sodelovanja z Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško, sofinanciranih nekaj manj kot 800 projektov v skupni vrednosti preko 515 milijonov evrov« je povedala ministrica za razvoj Alenka Smerkolj. Regija je po njeni oceni izpeljala veliko odličnih projektov, od manjših v lokalnih skupnostih do večjih infrastrukturnih projektov.

P1020660

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen pa je povedala, da so se v regiji v zadnjem obdobju izvedli številni projekti okoljske infrastrukture, od zagotovitve poplavne varnosti, ureditve ravnanja s komunalnimi odpadki in odvajanja ter čiščenja odpadne vode, do oskrbe s pitno vodo, izgradnje merilnih mest za podzemne ter površinske vode in odprave posledic žleda ter poplav, v skupni vrednosti dobrih 99 milijonov evrov.

P1020695
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je ob obisku UKC Maribor dejala, da jo veseli, da od lani deluje sodobno opremljen Urgentni center v Mariboru, ki se bo aprila kadrovsko okrepil. Prednost urgentnega centra je, da vsi bolniki dobijo vso oskrbo na enem mestu, triaža pa določa vrstni red obravnave. V letošnjem letu bo začel delovati dispečerski center v Mariboru, kjer bo zaposlitev dobilo 60 ljudi. Predvidoma junija letos pa bo začela delovati tudi helikopterska služba nujne medicinske pomoči z Mariborskega letališča.

P1020665

Ministrica za obrambo Andreja Katič, župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec in direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek, so podpisali menjalno pogodbo, s katero je ministrstvo mariborski občini v last in posest predalo del območja nekdanjega vojaškega kompleksa Radvanje, občina pa ministrstvu zemljišče ob Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS – enota Pekre.
IMG_4941