POSODOBITEV ŽELEZNIŠKE PROGE

PRAGERSKO–HODOŠ Posodobitev železniške proge na odseku Pragersko–Hodoš je bila ena od prednostnih nalog pri vzpostavitvi konkurenčne železniške povezave z vzhodno Evropo. Proga Pragersko–Hodoš je sestavni del sredozemskega koridorja in hkrati železniške osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja, ki predstavlja 6. prednostni projekt omrežja TEN-T. Čim hitrejši razvoj omenjene železniške osi je bil opredeljen kot prednostna naloga Evropske unije,...
Preberi več..>>

Dvajsetletnica tamburašev »Drotmantraši«

Plakat je vabil na jubilejni koncert »Drotmantrašev«   V hotelu Radin v Radencih pred številnim občinstvom Tamburaško društvo »Drotmantraši« v Radencih je bilo kot tamburaška skupina ustanovljeno leta 1996. Pobudo za nastanek tovrstne glasbene skupine je podal Jožef Farkaš Obilo iz Radenec, ki še danes igra v skupini, a v prve začetke igranja je skupino...
Preberi več..>>