Predsednik vlade na Vrhu o Zahodnem Balkanu o evropski perspektivi

MIRO CERAR IMG_8352

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar  (foto: Rade Bakračević)

Pariz, 4. julij 2016 – Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je udeležil Vrha o Zahodnem Balkanu, kjer so voditelji nekaterih držav članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana izpostavljali predvsem, da se mora proces pridruževanja novih članic, ob izpolnjevanju pogojev, nadaljevati, kljub izzivom, ki jih v zadnjem času v Evropski uniji ni malo. Premier se je pred zasedanjem ločeno sestal tudi s srbskim predsednikom vlade Aleksandrom Vučićem in francoskim predsednikom Françoisom Hollandom, ki je bil gostitelj tokratnega vrha.

Tokratni vrh je bil že tretji zapovrstjo. Gre za redno srečanje držav, ki so se prvič sestale leta 2014 v Berlinu z namenom ohraniti širitev Evropske unije na evropski agendi, spodbujati države regije Zahodnega Balkana, da ohranijo pozitivno reformno dinamiko, nadaljujejo z reševanjem odprtih vprašanj in ohranjanjem stabilnosti in miru v regiji. Vrha so se udeležili najvišji predstavniki Francije, Nemčije, Italije, Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Kosova, Makedonije in Albanije.

Poglavitne vsebine vrha v Parizu so bile infrastruktura (prometna in energetska povezanost), implementacija Pozitivne agende za mlade Zahodnega Balkana, skupni izzivi v kontekstu begunske krize in boja proti terorizmu ter reševanje dvostranskih sporov. Ob zaključku srečanja je bila objavljena tudi deklaracija udeleženk vrha, ki povzema glavne zaključke razprave voditeljev.

Po besedah predsednika vlade so udeleženci zasedanja predvsem izpostavili, da mora proces pridruževanja novih članic teči naprej, seveda pod pogojem, da izpolnijo vse pogoje za članstvo v Evropski uniji. »Proces se nadaljuje, tudi sam sem izpostavil, da Slovenija to izrazito podpira. Zato morata obstajati stalni dialog in komunikacija, hkrati pa pričakujemo, da bodo države zavzeto uresničevale reforme,« je pojasnil premier dr. Cerar v izjavi medijem po zasedanju.

Slovenski premier je ocenil, da je po izidu referenduma v Veliki Britaniji Evropa pred številnimi vprašanji in izzivi. Po njegovi oceni je potrebno med članicami Evropske unije še okrepiti sodelovanje in storiti vse, da se Evropska unija izboljša. Predsednik vlade je poudaril zelo jasno stališče Slovenije, ki je del schengenskega območja in hkrati območja evra, da namerava te procese skupaj z ostalimi članicami še poglabljati. Predvsem pa je Slovenija zagovornica temeljnih vrednot, ki jih zagovarjajo tudi ustanovne članice Evropske unije, je dejal premier.

Po mnenju predsednika vlade je potrebno hkrati krepiti tudi sodelovanje z državami Zahodnega Balkana. »Potrebno se je zavedati, da je območje Zahodnega Balkana v marsičem občutljivo, nekateri odnosi so krhki, zato je zelo pomembno, da spodbujamo dialog med državami Zahodnega Balkana, kot tudi dialog med Evropsko unijo in temi državami,« je poudaril slovenski premier.

Pomembnost sodelovanja se kaže tudi na primeru zapiranja balkanske poti za neregularne in ilegalne migracije, je dejal premier, in hkrati poudaril, da mora Evropa ostati solidarna in humanitarna, torej odprta za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za mednarodno zaščito.

Predsednik vlade je imel pred vrhom tudi bilateralno srečanje s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. V prijateljskem pogovoru sta sogovornika naslovila predvsem perspektivo držav Zahodnega Balkana na poti k članstvu v Evropski uniji, razmeram v regiji, nelegalnim migracijam ter se dogovorila o skupni seji obeh vlad v septembru. Premier je ponovil stališče Slovenije, ki podpira perspektivo Srbije v Evropski uniji. Soglašala sta, da državi na vseh področjih dobro sodelujeta.

Predsednik vlade dr. Cerar se je na ločenem bilateralnem srečanju sestal tudi s francoskim predsednikom Françoisom Hollandom. Voditelja sta  razpravljala predvsem o različnih aspektih nedavne referendumske odločitve Združenega kraljestva ter s tem povezani razpravi o prihodnosti Evropske unije, s katero so voditelji držav sedemindvajseterice pričeli že na srečanju 29. junija 2016 v Bruslju. Sogovornika sta v tem okviru poudarila skupni interes po ohranitvi enotne, močne in učinkovitejše Evropske unije, ki se bo bolje odzivala na potrebe njenih državljanov in spreminjajočih se razmer v svetu. V tem okviru sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje med državama v razpravah o prihodnosti EU. Premier je na pogovorih s francoskim predsednikom posebej izpostavil pričakovanje, da bo v primeru izstopa Velike Britanije iz EU pri vseh pomembnejših vprašanjih skupaj odločalo vseh 27 držav.

Predsednika Hollanda je zanimal tudi slovenski pogled na aktualne razmere in prihodnji razvoj držav Zahodnega Balkana. Premier dr. Cerar je v odzivu ob pomenu evropske perspektive za stabilnost tega dela Evrope izpostavil zlasti nujnost tesnejšega sodelovanja z državami regije na področju migracij in varnostnih vprašanj. Slovenija z omenjenimi državami na tem področju sicer že sodeluje. Predsednik slovenske vlade je sogovorniku tudi predstavil kandidaturo bivšega slovenskega predsednika Danila Türka za generalnega sekretarja Združenih narodov.