Listina častnega predsednika Dragu Štumpfu

DSC_5201-copy

Zahvala Draga Štumpfa za listino

 

Darjan Mencigar prevzel vodenje KO ZZB NOB  Radenci

Na letošnji redni letni konferenci Krajevne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB Radenci, 12. marca, so za novega predsednika izvolili Darjana Mencigarja. A za dolgoletno vodenje organizacije so se ob tem posebej zahvalili dosedanjemu predsedniku Dragu Štumpfu ter sprejeli odločitev, da se mu podeli naziv častnega predsednika te organizacije. Listino so  mu predali na dan nekdanjega praznika Dneva vstaje slovenskega naroda 22. julija v prostorih organizacije.

DSC_4876-copy-002

Listina častnega predsednika Dragu Štumpfu

O Dragu Štumpfu je novi, mladi, predsednik Krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB Radenci, Darjan Mencigar, zapisal: »Tovariš Drago Štumpf se je rodil 1. novembra 1927 v narodno zelo zavedni radenski družini. Že v rani mladosti se je vključil v društvo Sokol, ki je spretno združevalo promocijo športne kulture in širjenje slovanskega duha. Živo se spominja tistega usodne nedelje aprila leta 1941, ko so okupatorji zasedli in razkosali slovensko ozemlje. Tudi po Radencih so kmalu zaplapolale zastave z nacistično svastiko.

 

DSC_5198-copy

Predaja listine častnemu predsedniku

Drago je bil tedaj že dovolj odrasel, da je lahko iz vsakdanjega življenja razbiral, kako so okupatorji postopoma in z različnimi ukrepi poskušali na silo izbrisati vse, kar je bilo slovenskega oziroma slovanskega. Ko je 1944. leta dobil od okupatorja poziv za odhod  v Arbeitsdienst (torej delovno službo), ki je bila neke vrste priprava na vpoklic v nemško vojsko, se je odločil za odhod v partizane. K sreči je imel stik z dobro organizirano mrežo aktivistov OF, s pomočjo katerih je kljub velikemu tveganju varno prispel med partizanske borce na Pohorje. Tam so ga dodelili v oboroženo kolono, ki je spremljala osvobojene nemške ujetnike francoske in angleške narodnosti na osvobojeno Dolenjsko. Po krajšem vojaškem usposabljanju se je Drago priključil borcem Cankarjeve partizanske brigade. Postal je kurir komandanta prvega bataljona navedene brigade. Cankarjeva brigada je tedaj predstavljala obrambni zid osvobojenega partizanskega ozemlja Južne Dolenjske pred vdori Nemcev in njihovih sodelavcev domobrancev. Zaradi večkrat izkazane hrabrosti v številnih bojih je bil Drago nagrajen s šolanjem za vojnega letalca. Ker v domovini takrat za kaj takega seveda ni bilo nobenih organizacijskih možnosti, je šolanje potekalo v vojnih akademijah na ozemlju tedanje Sovjetske zveze, kamor je Drago odšel aprila leta 1945. Po končanem šolanju se je vrnil v domovino, takrat Jugoslavijo. Poklicna pot vojnega letalca ga je vodila skozi Skopje, Leskovac, Niš, Mostar, Sarajevo in nazadnje Beograd.  Po upokojitvi leta 1981 se je Drago vrnil v rodne Radence, kjer se je takoj vključil v Krajevno organizacijo borcev NOB in postal njen predsednik. Kot predsednik se je že kmalu izkazal z združevalnim in navzven odprtim vodenjem organizacije.

 

DSC_5207-copy

Zahvala sotovarišem

Borčevsko organizacijo je modro in odločno hkrati vodil tudi v tistem kritičnem obdobju po osamosvojitvi in demokratizaciji Slovenije leta 1991, ko so dvignili glave zagovorniki belogardizma, ki so želeli moralno razvrednotiti partizanski boj in ga potisniti v zgodovinsko pozabo. Njegova velika zasluga je, da se je radenska borčevska organizacija pred dobrimi 15 leti začela pospešeno pomlajevati in sproti nadomeščati praznino, ki jo za sabo puščajo postopa umikajoči veterani NOB. Le kdo bi lahko preštel, koliko je tovariš Drago v več kot tridesetih letih predsedovanja opravil različnih poti, in to tako s kolesom kot z avtomobilom, koliko telefonskih klicev, koliko je bilo potrebnega pogovarjanja, dogovarjanja in včasih tudi pritiskanja! In bile so situacije, ko je moral miriti tudi nasprotja in iskati srednjo pot med včasih preveč različnimi pogledi na delo in poslanstvo organizacije. Tovariš Drago pa se ni izkazal samo kot odličen organizator, ampak tudi kot zelo dober poznavalec polpretekle zgodovine. Zgodovinsko resnico je spretno vtkal v svoje vodenje in jo prenašal na mlajše rodove.«

 

DSC_5209-copy

Skupinska slika za spomin

Ob navzočnosti članov vodstva organizacije je listino častnega predsednika Dragu Štumpfu predal novi predsednik Darjan Mencigar, ki je že letos pomladi, ob prevzemu vloge predsednika Krajevne organizacije Zveze združenj borcev za vrednote NOB Radenci, dejal: »Spoštovani tovariš Drago! Čevlji, ki mi jih zapuščaš kot predsednik KO Radenci, so veliki in so za sabo pustili globok pečat. V čast in izziv mi bo, da nadaljujemo tvoje poslanstvo. Verjamem, da te besede lahko izrečem tudi v imenu celotnega novoizvoljenega vodstva naše organizacije. In četudi je funkcija častnega predsednika, ki jo prevzemaš z današnjim dnem, simbolnega značaja, smo prepričani, da boš še naprej v tesnem stiku z delom naše skupne organizacije in da boš vedno pripravljen s kakšni nasvetom stati ob naši strani. Hvala ti za vse!«

Besedilo in fotografije: Filip Matko Ficko