Novo ime s tokratnim novim šolskim letom 2016/2017

DSC_2424 DSC_4064-copy DSC_6605 DSCN1785Radenci: Osnovna šola Kajetana Koviča

Osnovna šola Radenci, v tem znamenitem slovenskem kraju »domovanja treh src«, se od 1. septembra letos, torej z novim šolskim letom 2016/2017, po novem imenuje po slovenskem pesniku, pisatelju in prevajalcu  Kajetanu Koviču. Rojen je bil 21. oktobra 10931 v Mariboru, umrl je 7. novembra 2014 v Ljubljani in Občina Radenci mu je podelila naziv častnega občana, kajti bil je ves čas povezan s to severovzhodno slovensko občino (med 2. svetovno vojno je s starši prebival pri stricu v Hrastju Moti, njegovi starši so bili po 2. svetovni vojni učitelji na Osnovni šoli v Radencih, oče celo ravnatelj). Najbolj znan lik iz otroških zgodb Kajetana Koviča je Maček Muri.

Sklep o preimenovanju šole so svetnice in svetniki Občine Radenci sprejeli na svoji 12. redni seji,  30. avgusta popoldne v prostorih sejne sobe Vrelec hotela Izvir v Radencih in to po skrajšanem postopku (spremembe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Radenci).

Poleg tega je s področja vzgoje in izobraževanja bila pomembna še točka glede določitve nove ekonomske cene programov Vrtca Radenski mehurčki Radenci, ki pa se po sklepu občinskih svetnic in svetnikov v tem šolskem letu ne spremeni. Ravnateljici vrtca se naroča, da do 30. oktobra pripravi predlog nove sistematizacije delovnih mest, kajti vpisanih je v vrtec le 172 otrok, v enoti »Na hribčku« na Janževem vrhu le devet, ki bi se jo lahko ukinilo. Toda po sklepu svetnic in svetnikov ta enota lahko deluje še do 30. junija 2017, ko se jo res ukine.

Glede oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci sta bile pomembni dve točki dnevnega reda 12. seje. Pri sedmi točki je bil sprejet odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Radenci v prvem branju, dokončno bodo o njem odločali 19. oktobra na skupni seji osmih občin desnega brega reke Mure. Prav tako bodo svetnice in svetniki osmih občin na skupni seji 19. oktobra sprejemali Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. s sedežem v Ljutomeru, o čemer so v prvem branju tokrat odločali na seji v Radencih.

Filip Matko Ficko