Projekt Erazmus v vrtcih v Angliji

Ljutomerski gimnazijci med najmlajšimi Leedsa in Yorka

Dvoletni projekt »Erazmus-učna mobilnost posameznikov« z delovnim naslovom »Jezikovno in znakovno sporazumevanje otrok v prvem starostnem obdobju« je bil odobren tudi Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, ki izobražuje mlade v programu predšolska vzgoja. In tako bo kar 36 dijakinj in dijakov v dveh letih potovalo v Anglijo, ki bodo opravljali praktično usposabljanje v tamkajšnjih vrtcih ter si ob tem pridobili znanja in veščine na področju jezikovne in znakovne komunikacije z otroci prvega starostnega obdobja.

Vse aktivnosti, od potovanja do bivanja v Angliji, so financirani s strani Evropske unije v okviru projekta »Erazmus«. Zatorej je prva mobilnost 18 dijakinj in dijakov drugega, tretjega in četrtega letnika programa predšolska vzgoja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, s profesoricama Barbaro Špilak in Liljano Fajdiga, v Angliji potekala med 15. in 29. oktobrom letos. O tem je dijakinja 4. letnika predšolske vzgoje, Monika Bujan, povedala: »Način dela v vrtcu je seveda drugačen kot pri nas v Sloveniji, vendar je sama organizacija vsega, po mojem mnenju, zelo podobna. Glavna razlika, ki sem jo opazila, je, da je v igralnici več vzgojiteljev. V primeru, če otrok izrazi željo, da bi šel ven, mu to, ne glede na vremenske razmere, omogočijo. Tam tudi ni tako vidno načrtovanih dejavnosti, kakor so pri nas. V vrtcih smo bili lepo sprejeti ter s strani mentorjev pohvaljeni.« Profesorici Špilakova in Fajdigova sta po povratku iz Anglije dejali, da je to bila za dijake posebna izkušnja, kajti »devet dni so strnjeno opravljali praktično usposabljanje z delom v tamkajšnjih vrtcih, kjer so se aktivno vključevali v dnevne aktivnosti in se preko le-teh povezovali z otroki.«

Torej so se ljutomerski dijaki v teh dveh tednih urili sporazumevanja v (tujem) angleškem jeziku, saj so ves čas morali komunicirati z vzgojitelji in otroki v angleškem jeziku, pa tudi tedaj, ko so se »vrnili domov«. Stanovali so namreč pri angleških družinah, ki so jih lepo sprejele. Tako so ob vsem imeli možnost spoznavati angleško kulturo, si ogledati mesta Leeds in York, kjer so bili nastanjeni. Čeprav so bili delovni dnevi naporni, so se dijakinje in dijaki srečevali še na rednih evalvacijah, ob tem pa pokazali veliko mero odgovornosti, potrpežljivosti in samostojnosti. V svojih zaključnih evalvacijah so dijakinje in dijaki zapisali, da so s celotno učno mobilnostjo v Angliji zelo zadovoljni, saj so prejeli veliko pričakovanih znaj in spretnosti, spoznali pa do podrobnosti tudi povsem drugačno delovno okolje.

Filip Matko Ficko

Priložene fotografije: Iz albuma projekta »Erazmus«

dsc_0039-1 dsc_0186