Partizani ne potrebujejo nobene »spužve«

331 članic in članov iskrivo nadaljuje vrednote NOB

dscn6243

Skupščina v piceriji Kostanj na Ptujski Cesti

Štiri krajevne organizacije Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Slovenije  za vrednote NOB – Apače, Gornja Radgona, Radenci in Videm ob Ščavnici – so združene v Območnem združenju ZZB za vrednote NOB Gornja Radgona, ki ga kot predsednica vodi Valerija Červič, hčer slovenskega partizana – prvoborca Staneta Červiča – Bojana. Sklicala je skupščino tega združenja v prostorih gostilne-picerije Kostanj v naselju Ptujska Cesta v Radgonskih goricah v soboto, 18. marca dopoldne, pod motom – stavkom Martina Premka, ki pravi: »Partizani, ki so se bojevali za svobodo in boljše življenje (v Sloveniji), ne potrebujejo nobene »spužve«, ki bi jih enačila s tistimi, ki so se bojevali za okupatorja !«

dscn6244

Poročilo za leto 2016 podaja predsednica Valerija Červič

Območno združenja borcev za vrednote NOB v Gornji Radgoni združuje 331 članic in članov v organizacijah: Apače (predsednica Aleksandra Mitrović), Gornja Radgona (predsednica Mira Skok Korošec), Radenci (predsednik Darjan Mencigar) in Videm ob Ščavnici (predsednik Štefan Trstenjak). Seveda pri tem ne gre več za nekdanje aktivne udeleženke in udeležence narodnoosvobodilnega boja v letih 1941 – 1945 (teh je le še okrog 15 !), pač pa za posameznice in posameznike, ki vrednote NOB organizirano in iskrivo nadaljujejo.

dscn6247

Pozdrav župana Občine Radenci Janeza Rihtariča

Skupščine so se kot gostje udeležili še župan Občine Radenci Janez Rihtarič, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo v Gornji Radgoni Nikolaj Brus in predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov v Gornji Radgoni Štefan Želodec, o delu Območnega združenja borcev za vrednote NOB v Gornji Radgoni za minulo leto 2016 pa je poročala Valerija Červič: »Udeležili smo se spominskih slovesnosti na Osankarici in Dražgošah v mesecu januarju; počastili smo dogodke ob 27. aprilu (Mota, Petanjci, Murska Sobota) in Dnevu zmage (Ocinje na Goričkem v Prekmurju, Poljana na Koroškem); v sodelovanju z veteranskimi organizacijami smo bili v juliju na Pohodu ob meji; v avgustu na spominski slovesnosti na Graški gori; oktobra na tradicionalni spominski slovesnosti v Nedelici (Občina Turnišče) in na Vaneči (Občina Puconci); v sodelovanju s šolami, občinami in veteranskimi organizacijami smo organizirali spominske komemoracije na Kapeli, v Gornji Radgoni in pri Blaguškem gozdu; decembra smo obiskali starejše in bolne člane ter jih tudi skromno obdarili. V Krajevni organizaciji Apače so ob 75-letnici ustanovitve OF organizirali prireditev z razstavo in prikazom filma ter 4. julija počastili nekdanji Dan borca; V Krajevni organizaciji Gornja Radgona so 75-letnico ustanovitve OF praznovali ob Murski regulaciji ter govornico Viko Potočnik; v Krajevni organizaciji Radenci so v čast 75-letnice ustanovitve OF organizirali prireditev v sodelovanju s podjetjem Erinox ter v mesecu novembru organizirali koncert partizanskih pesmi v izvedbi Marjetke Popovski in skupine Cvet v laseh v Kongresni dvorani hotela Radin v Radencih; v Krajevni organizaciji Videm ob Ščavnici so organizirali komemoracijo pri Blaguškem gozdu. Načrtovane naloge so bile dobro opravljene, velik poudarek je bil dan pristnim odnosom in sodelovanju. Ob tem velja zahvala vodstvom vseh štirih krajevnih organizacij za dobro sodelovanje, pobude in nasvete.«

Pozdrav veteranov vojne za Slovenijo Nikolaja Brusa

Spodbudne besede, čestitke za delo v letu 2016 ter priporočila za sodelovanje v letošnjem letu so ob svojih pozdravih izrekli vsi prisotni gostje in predsedujoči štirim krajevnim organizacijam. Sprejeli so razrešnico podpredsedniku združenja Rudiju Babošku iz Radenec ter za njegovo zamenjavo določili Mileno Mencigar iz Radenec, Valeriji Červič pa so zaupali še eno leto uspešnega vodenja.

 

dscn6252

Pozdrav slovenskih častnikov Štefana Želodca

etos bodo v Krajevni organizaciji Apače na Osnovni šoli Apače pripravili predavanja ter srečanja z zgodovinarjem, da osnovnošolkam in osnovnošolcem predstavijo vlogo narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945, pripravili pa bodo tudi priložnostno razstavo ter strokovno ekskurzijo v Trst; v Krajevni organizaciji Gornja Radgona bodo 23. maja organizirali strokovno ekskurzijo v Kumrovec; v Krajevni organizaciji Radenci se že konec prihodnjega tedna odpravljajo na obisk groba komandirja prve Prekmurske partizanske čete, Alojza Škerjanca – Mirka, v Monoštru na Madžarskem; a pred koncem leta bodo pripravili srečanje z nekdanjim direktorjem Muzeja NOB v Mariboru dr. Marjanom Žnidaričem. Za konec pa še dodajmo, da je bila dana pobuda (predlog praporščaka Alojza Vrzela), da se postavi spominsko obeležje ustreljenim 52 vojakom Rdeče armade v gozdu v Kupetincih.

Filip Matko Ficko