Preko 7000 obiskovalcev Vrta spominov in tovarištva

UŠF na Petanjcih dostojno opravlja delo

V vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, kjer so lani uradno zabeležili preko sedem tisoč obiskovalcev (bilo pa jih je seveda veliko več !), ima svoj sedež ena najuspešnejših ustanov in sorodnih organizacij v državi Sloveniji, to je Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF).

 dsc_6977

 Zbor ustanoviteljev UŠF

Na zboru ustanoviteljev te Ustanove so se 23. februarja v prostorih sejne sobe Občine Tišina sestali pod vodstvom predsednika Ernesta Ebenšpangerja člani najvišjega organa UŠF. Po poslušanju in sprejemu poročil o delu v letu 2017 (poročilo o dejavnosti, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora) so lahko ugotovili, da so pravzaprav ena najuspešnejših ustanov in sorodnih organizacij v državi Sloveniji. O tem je posebej prepričan podpredsednik uprave UŠF, Marjan Šiftar, ki je spomnil na minuli štiriletni mandat vodstva fundacije. Po njegovem je v preteklih štirih letih bila temeljna naloga Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija dostojno opravljena. Kar preko 80 strani različnih poročil o opravljenem delu, ki govore o ohranjanju humanitarnih vrednot med ljudmi, narodi in državami, ki se nenehno krepijo in nadgrajujejo tako lokalno, kot tudi regionalno in med sosednjimi državami ter medgeneracijsko, so zagotovilo, da se poslanstvo Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, ki je osnovna os delovanja te fundacije, v podobni meri nadaljuje tudi v prihodnje.

dsc_6976

 Predsednik uprave UŠF Ernest Ebenšpanger (prvi z desne)

V tem času je bilo uradno registriranih preko 7 tisoč obiskovalcev v Vrtu (bilo pa jih je seveda veliko več !), izvedenih je bilo 32 Vanekovih večerov (pogovori z različnimi strokovnjaki s številnih področij), 18 literarnih srečanj (Pod jambori, Naši zakladi, literarni natečaji), pripravljenih ducat razstav ter izdanih osem knjižnih naslovov (v 21. letih delovanja UŠF kar 30 knjig).

dsc_6984

Marjan Šiftar, podpredsednik uprave UŠF

Je pa, žal, lani UŠF zapustil, do zadnjega delovno in prijateljsko povezan z Ustanovo, častni član akademik dr. Anton Vratuša – Vran. Toda delo UŠF je rezultat zavzetega dela številnih sodelavcev Ustanove, odličnih in razvejanih partnerskih povezav in stalnega dobrega sodelovanja, podpore in pomoči ustanoviteljev Ustanove in donatorjev, ki so na različne načine podpirali dejavnosti Ustanove (sofinanciranje projektov, materialne donacije, popusti za posamezne storitve).

dsc_6970

Sedež UŠF v Občini Tišina

V prihodnjem štiriletnem mandatu bodo v upravi UŠF aktivno sodelovali:  predsednik Ernest Ebenšpanger, podpredsednik Marjan Šiftar, mag, Mojca Breščak,  mag. Damir Domjan, Robert Grah, Mojca Marovič, Irena Kutoš, Simona Potočnik in Branko Žunec. Izrečena je bila posebna zahvala za dosedanje sodelovanje v upravi UŠF Nadi Mladenovič, Štefanu Dravcu in dr. Otu Lutarju.

Filip Matko Ficko