12. občni zbor Srbskega kulturnega društva Štajerska skupnost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predsednik Rade Bakračević je tudi donator društva

V soboto, 22. marca popoldne je v klubski sobi DOSOR-ja, Doma starejših občanov Radenci,  potekal 12. občni zbor Srbskega kulturnega društva Štajerska zajednica, ki ima sicer svoj sedež v Mariboru, a je predsednik društva Rade Bakračević doma v Radencih. Poleg delegatov društva iz Lendave, Radencev, Murske Sobote in Maribora so bili prisotni tudi delegati tega društva iz sosednje Republike Avstrije, kajti društvo je mednarodno in vključuje v svoje vrste pripadnike srbske narodnosti na Štajerskem, tako v Sloveniji, kot tudi v sosednji Avstriji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tako je na začetku vse pozdravil predsednik društva, Rade Bakračević, ob njem pa še posebej paroh srbske pravoslavne cerkve v Mariboru, Savo Kosojević, s tremi člani svojega cerkvenega odbora, ki so, sicer vsi člani »Štajerske zajednice«. Po izvolitvi organov zbora je o delu društva v letu 2017 poročal Rade Bakračević in iz njegovega poročila lahko na kratko povzamemo naslednje: »…Skozi vse leto, od 1. januarja do 31. decembra 2017, je bilo zabeleženo vsakodnevno izhajanje spletnega časopisa »Štajerske novice«, katerega urednik je predsednik društva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do 31. decembra 2017 je »Štajerske novice«  obiskalo 18.500.000 oseb. 6. januarja organizacija Božičnega večera. 7. januarja 2017 je Izvršni odbor Kulturno zgodovinskega centra »Srpska kruna« v Kragujevcu sprejel odločitev, da se Radeta Bakračevića, predsednika IO Štajerske zajednice imenuje za funkcijo direktorja za kulturo in umetnost na področju Republike Slovenije za štiriletno obdobje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odločitev je podpisala Mirjana T. Radenković, generalna  sekretarka. Slovesnosti v Kragujevcu pa sta se udeležila Zdravko Majstorović, predsednik Nadzornega odbora, kot tudi Rade Bakračević, predsednik društva; 13. januarja organizacija pravoslavnega silvestrovanja; 25. januarja je svoje pesmi na literarnem popoldnevu v Lendavi bral Rade Bakračević (pozneje sta  bila še dva podobna literarna večera); 25. marca je bil organiziran občni zbor društva; v mesecu maju sta se Zdravko Majstorović in Rade Bakraćević odpravila na snemanje dokumentarnega filma o srbskih samostanih in 19. maja jima je dal blagoslov patriarh Irinej v srbski patriarhiji v Beogradu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ista dva snemalca sta v oktobru posnela dokumentarni film o poroki princa Filipa Karađorđevića in princese Danice; kot največji dosežek društva se beleži povezovanje desetih slovenskih in desetih srbskih občin v letih 2016 in 2017, kjer je sodeloval urednik revije »Agrar« iz Zrenjanina Božidar Drinić; povezalo se je prebivalstvo teh občin na kmetijskem, kulturnem in športnem področju. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kar 700 prebivalcev srbskih občin je obiskalo Slovenijo; nadaljevalo bi se naj podobno v prihodnje z željo, da se povežejo tudi srbske občine z občinami v Republiki Avstriji; v Ljubljani so bili prisotni na sestankih Izvršnega odbora Zveze srbskih društev v Sloveniji kot delegati Milan Aksentijević, Dušan Vićentić, Petar Končar in Rade Bakračević; poleg tega so v Ljubljani trikrat sodelovali na sestankih novoustanovljenega Nacionalnega sveta Srbov z željo, da Srbi kot največja nepriznana nacionalna manjšina v Sloveniji ta status pridobijo; SKD Štajerska zajednica je na ustanovni skupščini postala članica te zveze in Rade Bakračević je bil izvoljen za člana Izvršnega odbora….«

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Blagajniško poročilo je podal Dobre Stojanovski, poročilo nadzornega odbora pa Zdravko Majstorović, ki je bil zelo prepričljiv: »Nadzorni odbor društva je dne 2. marca 2018 pregledal dokumentacijo finančnega poslovanja društva, ter izkaz poslovnega uspeha in bilanco stanja za leto 2017. Ob pregledu poslovanja  je bilo ugotovljeno naslednje:  Vse odprte terjatve so bile plačane, prav tako so bili vsi izdatki realizirani in dokumentirani v skladu z obsegom delovanja društva in njegovim funkcioniranjem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Celotno finančno poslovanje je vodeno po knjigovodskih standardih in predpisih in na podlagi izvirne dokumentacije, ki je potrjena in odobrena s strani Izvršnega odbora društva. Društvo je v iztekajočem se mandatnem obdobju uspešno izpolnjevalo svoje naloge v skladu s programom, ustanovnim aktom in pravili društva. Vse utečene dejavnosti so se nadaljevale. Ustalilo se je redno izhajanje »Štajerskih novic«, do zdaj jih je obiskalo 18.560.000 obiskovalcev.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Članstvo je redno prejemalo sprotna obvestila preko spletne strani. Glede na ugotovljeno stanje ob pregledu poslovanja in po izkazanem bilančnem stanju in dokumentaciji nadzorni odbor ugotavlja, da je poslovanje in delo društva vzorno in pregledno. Kar se tiče finančnega in administrativnega poslovanja ter tajniških poslov, ni zaznati nobenih odstopanj od sklepov in predpisov oz. kakih drugih nepravilnosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Izvršni odbor društva se sestaja skoraj vsak teden in na teh sestankih, kot predsednik NO prisoten tudi sam, tako da je na ta način neposredno in sproti seznanjen z celotnim delom in poslovanjem ter realizacijo sklepov in načrtovanih akcij. Glede na vse navedeno in ugotovljeno Nadzorni odbor daje soglasje za sprejem izkaza poslovnega uspeha in bilance stanja ter celotnega finančnega in administrativnega poslovanja društva za leto 2017. Zdravko Majstorović predlaga, da današnja skupščina to tudi potrdi.« Vsa tri poročila (predsednika, blagajnika in nadzornega odbora) so delegati soglasno sprejeli.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za tem je predsednik društva, Rade Bakračević, predlagal program dela društva SKD Štajerska (skupnost) zajednica v letu 2018, kjer je zajel naslednje: delavnica za slikanje ikon z zaključno razstavo in učenje srbskega jezika (prijava na JSKD); spletni časopis »Štajerske novice« (prijava na JSKD) ter »Štajerske novosti« (prijava Ministrstvu za kulturo Republike Srbije); šola za pisanje (slikanje) srbskih pravoslavnih ikon z zaključno razstavo ter učenje srbskega jezika in cirilice (prijava Ministrstvu za kulturo in informiranje Republike Srbije); obisk v Srbiji med 5. in 13. aprilom z namenom snemanja kadrov za četrti dokumentarni film o srbskih pravoslavnih samostanih (snemanje v samostanu svetega Save v Beogradu ter samostan Gračanica na Kosovu – za snemanje so že dobili blagoslov patriarha Irineja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Projekt je prijavljen Upravi za Srbe iz diaspore in regije); razstava umetniških fotografij Zdravka Majstorovića in Radeta Bakračevića iz zbirke »Samostani na sveti gori Athos«; snemanje kadrov za drugi del dokumentarnega filma »Po poteh pravoslavja« s snemanjem samostanov v Črni Gori, Republiki Srpski, Hrvaški in Grčiji; proslava praznika društva – slava svetega Vartolomeja in Varnave 24. junija; aktivno sodelovanje na srečanju medijev v Beogradu; prisotnost na podelitvi priznanj najaktivnejšim Srbom iz diaspore in regije v Beogradu; razstava pravoslavnih ikon ikonopisca Alimpija Košarkoskog iz Šoštanja v prostorih Društva 7. člen v Potrni (Laafeld) na Štajerskem v sosednji Avstriji; ista razstava v Lendavi; aktivno sodelovanje v projektih Zveze kulturnih društev Slovenije ter v projektih novoustanovljenega Nacionalnega sveta Srbov v Sloveniji.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

K vsemu naštetemu je treba dodati, da Uprava za diasporo še ni sporočila svoje odločitve o financiranju projektov društva in je zatorej predsednik Rade Bakračević na račun društva 19. marca nakazal 1.000,00 evrov. V kolikor bo Uprava društvu sredstva v tej višini odobrila, se položeni znesek predsedniku vrne, v kolikor pa ne, bo predsednik ta sredstva društvu doniral.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po zaključku občnega zbora se je druženje delegatov nadaljevalo s kosilom in občasnim petjem ter izmenjavo enoletnih izkušenj pri delu društva, ki vsekakor ni zanemarljivo.

Besedilo: Filip Matko Ficko, foto: Zdravko Majstorović