ODRŽANA 13. SEDNICA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU.

NA SEDNICI UČESTVOVALI I PREDSTAVNICI NACIONALNOG SAVETA SRBA SLOVENIJE MR BRANISLAV RAJIĆ I NIKOLA TODOROVIĆ.
img_9984
U Domu Narodne Skupštine Republike Srbije je 23.11.2018. godine održana 13. sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, na koju su bili pozvani i predstavnici nacionalnih organizacija zemalja regiona i to: Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Republike Srpske, Mađarske, Rumunije i Albanije. Iz Nacionalnog saveta Srba Slovenije (NSSS) su na sednici učestvovali mr Branislav Rajić, predsednik Nacionalnog saveta Srba Slovenije i Nikola Todorović. Na sednici su razmatrane aktivnosti Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, čiji osnivač je i NSSS, te informacija o aktivnostima između dve sednice Odbora. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miodrag Linta, na njoj su učestvovali, pored članova Odbora, i nekoliko poslanika u parlamentima domicilnih država zemalja regiona.
img_9938
Nakon uvodnog izlaganja predsednika Odbora Miodraga Linte je imao izlaganje mr Branislav Rajić, narodni poslanik u Državnom zboru Republike Slovenije. Rajić se zahvalio Odboru za ponovni saziv zajedničke sednice s predstavnicima srpskih zajednica zemalja regiona. U nastavku je predstavio ciljeve i rad Nacionalnog saveta Srba Slovenije te istakao važnost međusobne saradnje između krovnih organizacija zemalja regiona, ali i saradnje novo osnovane Konferencije s institucijama Republike Srbije. Posebno je govorio o aktivnostima NSSS nakon usvajanja Strategije za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta srpske zajednice u Sloveniji i unapređenje odnosa između srpske zajednice i institucija Republike Slovenije i institucija Republike Srbije i Republike Srpske, koja bi trebalo da bude ove godine prevedena i na slovenački jezik i štampana. Strategija je osnovni dokument, koji je dobio podršku i u institucijama Srbije i Republike Srpske i koji će predstavljati platformu za naše buduće delovanje.

Predsednik Rajić je posebno istakao važnost povezivanja društava ali i ulogu poslanika stranke SMC u prethodnom mandatu, kada je bio pripremljen Zakon o nacionalnim manjinama naroda nekadašnje SFRJ u Sloveniji, a koji na žalost nije bio usvojen zbog prevremenih parlamentarnih izbora u Sloveniji. Govorio je takođe o aktivnostima, koje nam predstoje u sledećem periodu, ali i ulozi institucija Srbije, od kojih očekujemo da odlučnije podrže one organizacije u zemljama regiona, koje se istinski bore za integralne interese srpskih zajednica u domicilnim državama. NSSS želi da bude od koristi ne samo u organizacionom i sadržajnom smislu srpskoj zajednici u Sloveniji, nego i Srbiji i njenim institucijama u odbrani njenih državnih i nacionalnih interesa, kao i u pridruživanju Evropskoj uniji, ali i međusobnoj saradnji između Slovenije i Republike Srbije, naglasio je Branislav Rajić.
img_0014
Nikola Todorović je istakao važnost odluke Odbora da sazove ovu sednicu, ne samo zbog međusobnog upoznavanja o aktuelnim pitanjima, nego i zbog usvajanja zaključaka, koji mogu da jače afirmišu one organizacije iz zemalja regiona, koje se istinski bore za opšte dobro srpskih zajednica u domicilnim državama. Novoosnovana Konferencija, koja ima sedište u Podgorici, a čiji je suosnivač i NSSS, je u organizacionom pogledu dobar iskorak za buduće delovanje i saradnju između institucija Srbije i srpskih zajednica u zemljama regiona. Verujemo da će Konferencija imati posebno mesto u institucijama Srbije, što bi moralo da unese novu dinamiku saradnje i delovanja srpskih društava u zemljama regiona. U nastavku je obavestio učesnike ove sednice da u Sloveniji dozoreva svest ne samo kod pripadnika srpskog naroda, nego i kod političkih lidera, da je politička participacija Srba u Sloveniji od velikog značaja za popravljanje našeg položaja.
img_9885
Na izborima u Državni zbor ove godine je bilo na različitim listama znatan broj Srba, a više njih je i izabrano. Takođe na lokalnim izborima je kandidiralo desetine pripadnika srpske nacionalnosti, nekoliko njih je bilo i izabrano. Tri člana NSSS su bili izabrani za većnike u svojim lokalnim zajednicama. Toga do sada nismo imali, a sve veći broj mladih se uspešno afirmiše u političkom životu Slovenije, naglasio je Nikola Todorović i predlagao Odboru da apeluje kod Vlade Srbije za uspostavljanje Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u punom kapacitetu, što bi bilo u interesu celog srpskog rasejanja. Konferencija nacionalnih organizacija zemalja regiona bi trebalo da svake godine kandiduje jednu temu, koja aktualizuje delovanje Srba u regionu, predlagao je Todorović.

Tekst i foto: Nikola Todorović