23. Srečanje turističnih delavcev Pomurja. 11. december 2018 Kongresna dvorana hotela Radin, RADENCI

p1160765

Foto: ZDRAVKO MAJSTOROVIĆ in RADE BAKRAČEVIĆ – ŠTAJERSKE NOVICE

Vsako leto takega časa se zberemo, da pod okriljem PTZ, ki združuje turistična društva, zveze, občine, ponudnike domače obrti in turistično gospodarstvo, izrazimo zahvalo in spoštovanje tistim, ki so prispevali k pospeševanju razvoja turizma v Pomurju.
Tako bomo tudi tokrat podelili priznanja, plakete in najvišje priznanje na področju turizma v Pomurju – kipec štorklje.+
Lepo pozdravljam vse prejemnike priznanj v letošnjem letu.
p1160790
Lepo pozdravljam g. Petra Misjo – predsednika Turistične zveze Slovenije, dolgoletnega predsednika Pomurske turistične zveze, g. Štefana Dravca in nekdanjo predsednico Barbaro Kolenc in Damijana Jaklina. Hvala županom in predstavnikom občin za vašo udeležbo, prav tako predstavnikom turističnih društev, zavodov za turizem in turističnega gospodarstva ter vsem drugim predstavnikom organizacij in posameznikom.
p1160783
Pomurska turistična zveza je tudi letos izvedla izobraževanje za lokalne turistične vodnike za območje Pomurja.
Pred Komisijo za kadre in priznanja in Upravnim odborom PTZ je bila tudi letos težka naloga. Ceni se delo prav vsakega posameznika in vsake organizacije in četudi niso ustregli vsem predlogom, se zavedajo posebnosti vsakega in vseh.
p1160795
Pred podelitvijo priznanj še kratka izjava Komisije za kadre in priznanja, ki jo je podala Monika Bači – predsednica komisije.

TURISTIČNO DRUŠTVO HOTIZA
p1160806
Turistično društvo Hotiza je bilo ustanovljeno februarja leta 2008, vendar pa zgodovina turizma na Hotizi sega še veliko dlje. Njihova največja tradicionalna prireditev Hotiški ribiški dnevi, je pred njihovo ustanovitvijo bila pod okriljem Kulturnega društva Hotiza. Z vse večjim zanimanjem in obiskom te prireditve, so se povečevale obveznosti, zato je padla ideja o ustanovitvi Turističnega društva Hotiza. Lahko se pohvalijo, da se te kulinarične prireditve skupno udeleži več tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in sosednjih držav. V okviru te prireditve se vrstijo številni družabni dogodki polni smeha in veselja, kot so likovna kolonija, športne aktivnosti in tekmovanja, otroško-mladinska delavnica, ipd. Aktivni so tudi na vseh poletnih prireditvah v Občini Lendava v okviru festivala Vinarium, v društvu aktivno skrbijo za urejenost njihovih turističnih znamenitosti in okolice, izvajajo delovne akcije, sodelujejo na mnogih prireditvah v okolici, kjer skrbijo za promocijo in predstavitev širši lokalni oziroma nacionalni javnosti. Verjamejo vase in v svojo vizijo, da so sposobni povečati razvoj turizma na Hotizi, saj je vas Hotiza turistom privlačna destinacija, ki ponuja številne zanimive znamenitosti (verske, zgodovinske) in dogodke. V svojem društvu želijo v prihodnosti več mladih (razmišljajo o sekciji Mladih), kar je spodbudna misel ob desetletnici ustanovitve.

20.let delovanja KTD Filovci
p1160813
Turistično društvo Filovci je bilo ustanovljeno 09.aprila 1998 leta, nakar je bilo leta 2002 do registrirano in preimenovano v Kulturno turistično društvo.KTD Filovci je ves čas nosilec kulturnega življenje v domačem kraju, saj pripravlja kulturne programe za potrebe vasi in vseh ostalih društev, s katerimi tudi lepo sodeluje.V okviru društva deluje dramsko-recitatorska skupina mladih, ki nastopajo skoraj na vsaki prireditvi, kakor tudi mladi glasbeniki, ki z veseljem zaigrajo na instrumente. Prva tako že dvajset let na vsaki prireditvi nastopajo Filovske pevke in s svojimi nastopi lepo skrbijo za promocijo našega kraja. Cilji in naloge ki jih izpolnjuje društvo, najprej skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Kar deset let se je v Filovcih, v lončarski vasi odvijal FESTIVAL VINA IN KULINARIKE, katerega soorganizator je bilo KTD Filovci, s kulinarično ponudbo domačih filovskih jedi, domačimi pogačami in predstavitvijo ter prikazom izdelave retaša ter gibanice. Društvo skrbi tudi za lep izgled vasi, krajanke rade priskočijo na pomoč pri pogostitvah ob različnih priložnostih in spečejo dobre domače potice, kakor tudi z drugim prostovoljnim delom. Društvo večino dela opravlja na prostovoljni bazi, z veliko truda in odgovornosti, toda z zavestjo, da je vse storjeno za dobrobit in razpoznavnost našega domačega kraja, bodisi občine, z željo, da ohranjamo dobre in lepe stvari, kakor tudi običaje in ljudska izročila naših prednikov, ter hkrati prijazno in lepo promoviramo naš kraj.
p1160919

PISNA PRIZNANJA
p1160830
gospe Mariji Gaube, ki ji je področje turizma blizu že od nekdaj. Svojo naklonjenost turizmu je približala tudi najmlajšim, saj se je med službovanjem ves čas ukvarjala s projekti za ohranjanje kulturne dediščine. Najbolj odmevni so: Zimski večer nekoč, Kako si se igrala ti babica in dedek, ter Pležuhovanje. Z otroki je vedno sodelovala tudi na natečaju S prvimi turističnimi koraki, ki poteka v okviru TZS. Že vrsto let pripravlja in sodeluje domala pri vseh prireditvah, ki se odvijajo v Krajevni skupnosti Stara Cesta. Bila je pobudnica in ustanoviteljica Turističnega društva (TD) Stara Cesta. Turističnemu društvu je predsedovala v obdobju 2001 – 2008, v obdobju 2008 – 2016 je opravljala nalogo podpredsednice, od leta 2017 pa je ponovno postala njegova predsednica. Leta 2017 je bila tudi izvoljena za predsednico Območne turistične zveze (OTZ) Ljutomer.

PISNO PRIZNANJE prejme
p1160908
Mladinsko društvo Vrelec Radenci. So ena redkih neprofitnih organizacij, ki pod seboj združuje mladino in jo spodbuja k delovanju na različnih področjih. Vse svoje dogodke organizirajo na podlagi medsebojnega sodelovanja z drugimi društvi in prostovoljnega dela. Mladinsko društvo Vrelec Radenci organizira Rekreacijo in Radensko noč, kar je njihov največji in primaren dogodek, vsako leto decembra organizirajo Dobrodelni rock koncert, kjer ves izkupiček podarijo v dobrodelne namene, med letom pa tudi manjše dogodke, ki se vsako leto spreminjajo. Od samega začetka delovanja društva je bil prvoten namen ponovnega združevanja mladih, obuditev in ohranjanje Radenske noči. Radenski noči so priključili še celotedenski projekt Rekreacija, v sklopu katerega se skozi teden zvrstijo športne delavnice za otroke, športni turnirji, kino pod zvezdami in še in še. V zadnjih letih je njihov soorganizator Zavod za turizem in šport Radenci, s katerimi zelo uspešno sodelujejo in se vsakoletno trudijo izboljšati svojo prireditev.

PISNO PRIZNANJE prejme
Tanja Marič, ki je članica Turističnega društva Vrtnica Beznovci že od ustanovitve društva leta 1996.
Odgovornost predsednice TD Vrtnica Beznovci je prevzela že leta 2000. Svoje delo opravlja vestno in z vso odgovornostjo, saj do potankosti pozna vsa opravila, katera z veseljem uresničuje. Aktivno deluje tudi v Zvezi kulturnih in turističnih društev občine Puconci kjer opravlja funkcijo sekretarke. Je prejemnica več priznanj na področju prostovoljstva. Tanja opravlja tudi delo občinskega koordinatorja Čistilnih akcij, ki potekajo v sklopu Turistične zveze Slovenije. Tanja Marič je oseba, ki veliko svojega časa žrtvuje v prid širše skupnosti in v prostovoljstvo. Njen prispevek k razvoju in pospeševanju aktivnosti na področju turizma in kulture je viden na vsakem koraku.

PISNO PRIZNANJE prejme
Majda Horvat, ki se je še ne polnoletna se je pred 41-leti vključila v takrat ustanovljeno Kulturno umetniško društvo Matej Bor Pečarovci in bila izvoljena v upravni odbor. Vsa leta je ga. Horvat članica upravnega odbora, večino časa tudi blagajničarka. Sodelovala je pri organizacijah takrat najbolj poslušane oddaje na Radio Ljubljana – kviza Spoznavajmo svet in domovina, bila nosilka prireditev ob 1. maju in se pozneje zelo angažirala pri izvedbi na daleč znanih smučarskih tekmovanj. Pred 15 leti je postala članica predsedstva takrat na novo ustanovljene Zveze kulturnih in turističnih društev občine Puconci. Bistven prispevek nominiranke je na področju etnografije (po mnogih letih ponovno sejanje lanu, ohranjanje lončarstva in tradicionalnih pohodnih poti, ki so bile včasih romarske, danes pa so veliko več). Veliko je prispevala k urejenosti kraja – v letu 2017 so bili Pečarovci razglašeni za kraj z najlepše urejenimi javnimi površinami v občini Puconci.

PISNO PRIZNANJE prejme
Štefanija Kolbl, ki je bila med soustanovitelji TD Cven leta 2000, v društvu je 18 let, 8 let je bila v upravnem odboru TD Cven, 4 leta članica DK. Štefanija Kolbl je že 18 let vodja sekcije KULINARIKA. V tem času je bilo organiziranih čez 30 delavnic peke pogač in drugih dobrot iz krušne peči, predvsem prikaz mladim iz šol in vrtcev. Vsako leto je pod njenim vodstvom organiziranih več razstav na temo Kmečkih dobrot. Skrbi, da se ob vsaki prireditvi kot so Koline, setev koruze, kožühanje, brotva organizira razstava in pogostitev s kmečkimi dobrotami, ki so značilne za kmečka opravila. Prav tako je vodja vsako mesečne Kmečke tržnice z dobrotami iz kmečke peči.

PISNO PRIZNANJE prejme
Milan Vuk, aktivni član Turističnega društva Hotiza in član upravnega odbora že 10 let – od ustanovitve društva v letu 2008. Milan je bil pred tem soustanovitelj Kulturnega društva Hotiza, leta 1994, v sklopu katerega so se odvijale številne turistične prireditve in aktivnosti v krajevni skupnosti Hotiza. Tridnevna prireditev Ribiški dnevi, pri kateri kot aktivni član organizacijskega odbora deluje tudi Milan Vuk, je poznana po celotnem Pomurju in sosednji Hrvaški. Letos je bila že prireditev organizirana triindvajsetič. Milan Vuk je pri turističnih prireditvah sodeloval že pred ustanovitvijo TD Hotiza. Je kreator in soorganizator tradicionalnih prireditev. ki družijo občane, vaščane in popestrijo življenje na Hotizi in občini Lendava. Čeprav je njegova izvoljena naloga v društvu, naloga blagajnika, je s svojim prostovoljnim delom, angažiranostjo in pozitivno energijo prispeval k razvoju kraja v priljubljeno turistično destinacijo za dnevne goste. Turistične znamenitosti, kot so ribič Tinč, ribiška in brodarska hišica, Halasova križna pot, vodomet, ipd. imajo »odtise« tudi njegovih rok. S svojo vztrajnostjo in voljo do prostovoljnega dela v društvu, zmeraj znova dokaže, da v turizmu vrhunca ne doživiš nikoli. Vedno so nadgradnje. Tako vedno, ko pridemo letnemu planu dela do konca, Milan zmeraj poda novo idejo in s svojim optimizmom »pregovori« člane, da sprejmemo še dodatne odločitve.

PISNO PRIZNANJE prejme
Mirko Žižek, ki je na področju turizma aktiven že več kot 20 let. Glavna dejavnost, kateri se je posvetila družina Žižek, je sadjarstvo in vinogradništvo. Poleg vinske kleti, so si uredili še prostor za sprejem večjega števila gostov in možnost degustacije. Letos so uredili tudi nasade borovnic in ekološki nasad jablan. Svojo dejavnost radi predstavljajo gostom, ki prihajajo v Razkriški kot. Ves čas pa so aktivno vključeni v turistično ponudbo Razkriškega kota, tako s promocijo lastne dejavnosti, kot s prostovoljskim delom v okviru Turistično narodopisnega društva Razkrižje in Občine Razkrižje. Mirko Žižek je tudi aktualni podpredsednik Turistično narodopisnega društva Razkrižje. Mirko Žižek je nesebično pomagal Občini Razkrižje pri nastajanju prazgodovinske naselbine za bivanje gostov, ki je postavljena v njihovi neposredni bližini. Prav tako je bil pobudnik za ureditev prostora ob vznožju ulice muzejev, kjer se na stojnicah lahko predstavljajo vsi ponudniki iz našega območja, ter svoje izdelke ponudijo gostom. Prostor je namenjen tudi druženju občanov. V zadnjih letih, se je v svojem prostem času, posvetil gradnji zemljanke. Ni računal na vložene stroške in ure vloženega dela, temveč je ustvarjal za svojo dušo.

PISNO PRIZNANJE prejme
Klaudija Pertoci, dolgoletna turistična vodnica, popotnica, prejemnica priznanja Ambasador dobre usluge, mentorica za gostinstvo in turizem, občasna predavateljica v različnih podjetjih po Sloveniji in tujini ter svetovalka za razvoj turizma doma in v tujini. Od leta 2007 je kot samostojna podjetnica, začela pri točki 0 in si vrsto let svoje znanje nadgrajevala na številnih seminarjih, delavnicah, konferencah, usposabljanjih in formalnih izobraževanjih. Kot svobodna vodnica za številne domače in nekatere tuje agencije vodi slovenske in tuje turiste po Sloveniji in Evropi, avtorica številnih turističnih aranžmajev doma in v tujini, izvajalka aktivnih počitnic za skupine, animatorka. Kot svobodna predavateljica sodeluje na številnih mednarodnih konferencah in okroglih mizah ter predava v podjetjih. V številnih referenčnih pismih jo označujejo kot osebo, ki ji vedno uspe pritegniti pozornost slušateljev, s svojim znanjem, strokovnostjo in zanesljivostjo kar potrjujejo tudi številna priznanja, certifikati, potrdila, diploma in zahvale. Je tudi predsednica sekcije Lokalnih turističnih vodnikov Pomurja , ki deluje v sklopu Pomurske turistične zveze.

PISNO PRIZNANJE prejme
Občina Šalovci, ki od svoje ustanovitve skrbi za razvoj podeželja in turistične ponudbe na področju goričkega. V zadnjih letih občina intenzivno vlaga v razvoj turistične ponudbe in posledično dviga število obiskovalcev Goričkega. V Občini Šalovci so v zadnjih letih usmerili razvoj tudi na področje turizma, rezultat teh prizadevanj pa se kaže na več področjih. Med drugim so bili kot partner uspešni v čezmejnem sodelovanju Slovenija-Madžarska v sklopu projekta Green Exercise in iz tega naslova preuredili stavbo bivše osnovne šole v Markovcih v turistično-nastanitveni center Peterloug. Najpomembnejši cilj, ki ga zasledujejo s pridobitvijo, je privabiti čim večje število turistov in obiskovalcev ter jih zadržati na območju občine. Novo podobo dobiva tudi okolica centra, ki jo urejajo v skladu s projektom »Goričko pod zvezdami«. V Občini Šalovci so bili uspešni še v čezmejnem projektu Mura Raba Tour, s pomočjo katerega bodo preuredili zgradbe bivše karavle v Čepincih v graničarski muzej. S tem bodo povečali privlačnost območja, predvsem pa bodo zagotovili dodatno turistično ponudbo. Pomembna pridobitev tako za občane kot turiste, ki pridejo v Občino, pa je tudi nov turistično-prireditveni prostor v središču Šalovec, ki je zaživel oktobra ob tradicionalni prireditvi Kapüstni den, s katerim so tudi letos privabili na zeljni praznik v Občino Šalovci veliko število obiskovalcev od blizu in daleč.

PISNO PRIZNANJE prejme
Gostišče Oaza ob Mlajtinski kamenšnici, ki je postala prepoznavna turistična točka v slovenskem in širšem prostoru. Drago Šinkec je s svojo družino in dobro ekipo vložil ogromno napora, volje in denarja, da je gostišče ob ribniku zgodba o uspehu. Ob zapuščeni gramoznici Mlajtinci je Občina Moravske Toplice v okviru projekta Oaza zdravja leta 2008 zgradila majhno počivališče za kolesarje. Hitro se je izkazalo, da je temu objektu in okolici potrebno vdihniti življenje. Drago se je v tistem času odločil, da bo objekt prevzel v najem. Kot najemnik je postopoma objekt širil in urejeval okolico. Iz prvotnega objekta je danes nastal gostinski lokal s teraso, parkiriščem, urejeno gramoznico in živalni, ki so privlačna točka za domačine in turiste, predvsem pa za vse, ki cenijo dobro hrano in prijeten ambient. Zgodba Gostišča Oaza je ena uspešnejših zgodb na področju turizma in gostinstva v občini in v tem delu Slovenije, zato predlagamo, da za vso delo, energijo in pogum, ki so ga vlagali od skromnih začetkov v kolesarskem objektu do danes, prejmejo pisno priznanje.
Podelitev plaket za posebne dosežke na področju turizma v Pomurju. Letos bomo podelili tri plakete, podelila jih bosta Peter Misja in Uroš KAMENŠEK.

PLAKETO PREJMETA
Silva in Vlado Žnidarič, lastnika Apartmajev in šotorišča Silva v Cezanjevcih.
Kot velika ljubitelja narave, pohodništva in vsega lepega kar ponuja naša Slovenija (med drugim sta v desetih dneh prehodila pot iz Goričkega v Piran) ju je pred štirinajstimi leti pot zanesla v Prlekijo, od katere se pa več nista mogla ločiti. Narava in okolica ju je popolnoma očarala in tako sta se s Ptuja preselila v Cezanjevce. Ker je že od nekdaj bila njuna velika želja, se ukvarjati s turizmom, se je ob nakupu stanovanjske stavbe v Cezanjevcih porodila ideja, da prazne bivalne prostore preuredita v prenočitvene kapacitete za turiste. In tako sta leta 2009 na trg ponudila oddajanje dveh sob za štiri osebe. Februarja 2009 sta dobila prvega gosta. Kot velika idealista in dobra poznavalca potreb posameznega turista sta verjela v uspeh in razvoj svoje vizije na poti do zastavljenega cilja: v Cezanjevce privabiti čim večje število gostov, ki bodo lahko, tako kot sama, uživali v neokrnjeni naravi, ter čudoviti okolici, bogati z naravno in kulturno dediščino.

PLAKETO PREJME
Posestvo Passero
Turistična dejavnost pri družini Passero seže v daljno leto 1997, ko sta v maju Nada in Drago Passero prvič odprla vrata vinotoča sredi vinogradov na Jelovškovem bregu. Gostom so začeli ponujati lastne hišne proizvode. Zaradi povpraševanja po teh izdelkih in obenem zaradi zakonodaje, so začeli postopoma renovirati še domačijo v Tešanovcih. Nekdanji bivanjski prostor so preuredili v počitniško hišo za največ 8 oseb, v prostorih starega hleva pa so uredili prostor za predelavo suhomesnatih izdelkov z zorilnico in dimnico. Ko so na domačiji leta 2011 začeli pisati novo čokoladno zgodbo, ki jo je začela Nadina hčerka Jasmina skupaj z možem Tomažem Sotoškom, se je pojavila želja, da bi naredili čokoladnico odprtega tipa, kar se je potem leta 2015 tudi realiziralo. Hkrati so povečali tudi trgovina z njihovimi izdelki s kmetije. Domačijo razvijajo kot turistični produkt v obliki doživetja, saj izvajajo predstavitev njihove kmetije z degustacijami hišnih izdelkov in prikazom izdelovanja čokoladnih pralinejev. V svoje izdelke vključujejo pristne prekmurske okuse, kar jih dela edinstvene v slovenskem prostoru.

PLAKETO PREJME
Elizabeta Horvat, med prijatelji Eržika, doma iz Dobrovnika. Je vestna in dosledna turistična delavka. Svoje delo opravlja dosledno in z veseljem, kar prenaša tudi na svoje sodelavce na Zavodu za okolje in turizem Dobrovnik, istočasno pa tudi v društvih, kjer je izjemna prostovoljka na vseh prireditvah. Po prevzemu vodenja Zavoda za okolje in turizem se turistična zgodba skupaj z ostalimi odgovornimi za turizem v Občini uspešno razvija v eno najbolj izletniško obiskanih krajev v Pomurju in Sloveniji. Z uspešnim vodenjem in urejanjem Bukovniškega jezera, tudi po njeni zaslugi letno obišče čez 50.000 obiskovalcev. Večje turistične prireditve, katere organizira oz. soorganizira Zavod – torej Elizabeta Horvat so razstava pirhov, dnevi turizma, Jakobovo proščenje, Praznik vina in perecov in Martinovanje. Je vodja akcije Očistimo Slovenijo. Je vztrajna soorganizatorka priznanih Mednarodnih strokovnih konferenc v Dobrovniku. Uspešno zastopa in predstavlja turizem doma in širom po svetu. V prostem času skrbi za rože, ki so na mostovih čez Bukovniški potok. Je uspešna voditeljica skupin. Trenutno vodi kar tri mednarodne projekte SI-HU in SI-HR, ki bodo uspešno končani v naslednjem letu.
Podelitev najvišjega priznanja Pomurske turistične zveze, ki gre tokrat v Ljutomer. KIPEC ŠTORKLJE prejme: Saša Žuman!
p1160923
Pri Žumanovih lončarijo že od leta 1874. Saša Žuman je že peta generacija lončarjev iz družine Žuman, ki se ukvarja z izdelovanjem različnih lončarskih izdelkov. Tako kot nekoč, se tudi danes pri njih vse začne v glinokopu, ki je že od nekdaj isti. Sami nakopljejo glino in jo pripeljejo na domače dvorišče, kjer preleži eno zimo, potem jo očistijo ter pripravijo za različno obdelavo. Vse izdelke še vedno izdelujejo ročno na lončarskem vretenu in žgejo na tradicionalen način v peči na drva. Vsaka njihova lončena posoda je unikat, saj daje dim v peči vsakemu izdelku drugačen in neponovljiv barvni odtenek. V vseh 144-ih letih bogatega lončarskega ustvarjanja so nastali številni unikatni izdelki. Mnogi med njimi, ki so bili že pozabljeni, so pri njih ponovno zaživeli in dobili svoje mesto v njihovem muzeju. V muzeju je tako predstavljena lončarska dediščina preteklih rodov, izdelki, ki so nastali skozi obdobje bogatega ustvarjanja lončarske tradicije.
In to je samo eden izmed razlogov, zakaj je Lončarstvo Žuman najbolj obiskana turistična točka v mestu Ljutomer. Vrata njihovega Lončarstva so vedno odprta. Svoje poslanstvo opravljajo »z dušo in srcem«, zato vedo z obiskovalci vzpostaviti oseben odnos, jim tudi pokazati, kako nastane lončarski izdelek, hkrati pa jim dati možnost, da se tudi sami preizkusijo za lončarskim vretenom. V sklopu ustvarjalne delavnice in muzeja je tudi trgovinica, ki vsem obiskovalcem ponuja številne izdelke, spominke, ipd.
Ker gre za danes redko ohranjeno obrt s tradicijo, Lončarstvo Žuman, poleg individualnih gostov, letno obišče večje število vzgojno-izobraževalnih zavodov, društev, organiziranih skupin iz Slovenije in tujine, ki se zavedajo pomena ohranjanja, predvsem pa nadaljevanja lončarske tradicije.
Lončarstvo Žuman ima z vztrajnostjo ohranjanja bogate tradicije, s spoštljivim odnosom do dela prednikov, prenosom znanja na nove rodove, predvsem pa uspešnim delovanjem, zelo pomembno vlogo pri razvoju turizma in sami promociji občine Ljutomer ter c