Verske skupnosti v sodobni družbi in njihovo ugodno sobivanje

Murska Sobota, 25. april 2019, Društvo za prepih znanja in informacij Vöter je z okroglo mizo z naslovom
Verske skupnosti v sodobni družbi in njihovo ugodno sobivanje zaključilo
projekt Različni koraki, enake poti.
p1100150-001
Na okrogli mizi z naslovom Verske skupnosti v sodobni družbi in njihovo ugodno
sobivanje so predstavniki petih verskih skupnosti spregovorili o verski pluralnosti in
verski strpnosti v Prekmurju.
p1100158
Na okrogli mizi so sodelovali:
• dr. Franc Zorec, Rimokatoliška cerkev;
• mag. Leon Novak, Evangeličanska cerkev;
• Andrej Bojnec, Binkoštna Cerkev Murska Sobota;
• mag. Zmago Godina, Krščanska adventistična cerkev;
• Emőke Rozgonyi, Reformatorska krščanska cerkev Slovenije.
p1100186
Zbrane je nagovoril tudi murskosoboški župan dr. Aleksander Jevšek, slavnostna
govornica na okrogli mizi pa je bila Laura Anderson, namestnica odpravnika poslov
Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji.
p1100207
Ameriška ambasada v Sloveniji je prepoznala vsebinsko kakovost projekta in projekt tudi finančno podprla, s čimer je
pripomogla k ustvarjanju programske vsebine, ki drugače po vsej verjetnosti ne bi bila
vključena v medijsko agendo.
p1100245
Okrogla miza se v svoji vsebini ni omejila na ozke teološke vsebine, ampak je prikazala
vpliv verske pluralnosti na življenje v lokalnem okolju.
p1100163
Verske skupnosti kot pomembne soustvarjalke družbenega življenja namreč bistveno vplivajo na pozitiven razvoj
posameznika in na razvoj širše multikulturne in duhovne identitete v Prekmurju.
p1100247
Kljub pestri religiozni podobi verske skupnosti v pokrajini ob Muri živijo v simbiozi ena z
drugo. Ekumenizem v tej pokrajini ni le beseda, o kateri se razpravlja in razmišlja, ampak
je srž življenja z vsemi prednostmi in tudi izzivi, ki jih te razlike prinašajo.
p1100259
Prekmurje je svetel zgled. Tu ne poznamo radikalnih notranjih ideoloških delitev in tudi sobivanje
različnih ver, ki sicer nikoli ne more biti povsem idealno, je tukaj zgledno, na ravni
najvišjih meril in z visoko stopnjo verske tolerance. Iz teh razlogov se Slovenija lahko od
Prekmurja marsičesa nauči.
p1100271
Okrogla miza Verske skupnosti v sodobni družbi in njihovo ugodno sobivanje je
pomembno zaokrožila projekt Različni koraki, enake poti, v okviru katerega so nastale
tudi štiri raziskovalno-izobraževalne oddaje.
Foto: RADE BAKRAČEVIĆ