8. KONFERENCIJA SRPSKIH NACIONALNIH ORGANIZACIJA IZ ZEMALJA REGIONA

Položaj Srba u zemljama u okruženju nije na zavidnom nivou. U tome su saglasni učesnici Konferencije srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona održane u Novom Sadu.

dav

dav

Novi Sad: 18. novembra – U Matici Srpskoj u Novom Sadu je 18.11.2019. godine održana 8. Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona na kojoj su učestvovale delegacije Srba iz Rumunije, Mađarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Republike Srpske, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Na Konferenciji su učestvovali i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, kao i predstavnici Matice srpske.
Delegaciju Nacionalnog saveta Srba Slovenije (NSSS) je predvodio Nikola Todorović, sekretar NSSS, a učestvovali su još Marko Sladojević, predsednik Saveza Srba Slovenije (SSS) i Jasmina Krapše, član Glavnog odbora NSSS. Glavna tema Konferencije su bili Izveštaji o položaju srpskog naroda u zemljama regiona u periodu između dve Konferencije, kao i predlog aktivnosti Konferencije za naredni period, ali i predlog međusobne saradnje nacionalnih organizacija iz zemalja regiona, kao i saradnja Konferencije sa državnim institucijama Republike Srbije i Republike Srpske.

sdr

sdr

U svom izlaganju Nikola Todorović je podsetio na aktivnosti Srba iz NSSS u proteklom periodu, ali i zajedničke probleme s kojima se susreću u realizaciji ciljeva koji su vezani na srpsko pitanje u Sloveniji. Naglasio je: da na ovakvim konferencijama Srbe iz regiona okuplja ljubav prema otadžbini Srbiji i Republici Srpskoj. Okuplja ih, takođe, želja da u svojim domicilnim državama stvaraju bolje uslove za očuvanje srpske kulture, jezika i srpske nacionalne pripadnosti, ali i međusobna saradnja kao jedan od ciljeva. Podvukao je, da ih okuplja želja za boljom saradnjom sa institucijama Srbije i Republike Srpske, ali i želja da budu jedni drugima od pomoći. Poznato je u kakvim uslovima žive Srbi u Albaniji, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji ili Hrvatskoj. Premalo se vodi računa o Srbima iz Federacije BiH, koji su u izuzetno teškoj situacijii. Jedino je svetla tačka statusni položaj Srba u Rumuniji i Mađarskoj.
sdr

sdr

Na 8. Konferenciji se govorilo o jedinstvenom bukvaru za sve zemlje regiona i dijaspore na kome, već naveliko rade institucije Srbije. Taj projekat je u zaključnoj fazi. što ohrabruje, jer to predstavlja veću garanciju za očuvanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma. To je veliki iskorak, u odnosu na dosadašnju saradnju.
Nikola Todorović je obavestio delegate konferencije da je NSSS deblokirao postupak imenovanja člana Saveta Vlade R. Slovenije za nacionalne manjine, koji će već krajem ovoga meseca da razmatra pripremljen Zakon o nacionalnim manjinama naroda nekadašnje SFRJ, kojeg su više od jedne godine blokirale one (srpske) destruktivne snage, kojih ima svuda pa i kod nas u Sloveniji. Verujemo da se već s tim malim korakom počinju velike stvari, iako je do usvajanja zakona još dugačak put, potsetio je Todorović.
dav

dav

Nikola Todorović predstavnik Nacionalnog saveta Srba Slovenije je obavestio prisutne, da su odgovorni članovi ovog Saveta usvojili i objavili Strategiju za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta srpske zajednice u Sloveniji, u kojoj je na najozbiljniji način analizirano stanje na svim važnijim područjima društvenog života i postojanja Srba u Sloveniji. U toj Strategiji je i predlog mera, koje bi trebali da realizuju za opstanak i afirmaciju srpskog naroda u Sloveniji i unapređenje sveukupnih međusobnih odnosa. Strategija još nije štampana, kako su bili planirali, ali to će biti realizovano u dogledno vreme, naglasio je Nikola Todorović.
burst

burst

S ciljem stvaranja većeg jedinstva i osvežavanja organizacionih struktura s mlađim i sposobnim ljudima, NSSS je podržao osnivanje Saveza Srba Slovenije i ovih dana su pristupili tom savezu. Marko Sladojević, predsednik Saveza Srba Slovenije predstavio je SSS i njegove ciljeve, a posebno je naglasio da je to organizacija, koja okuplja najveći deo srpskih društava, čije su osnivanje maksimalno podržale i institucije Srbije. Iz izlaganja predstavnika nacionalnih organizacija zemalja regiona se vide brojni problemi, s kojima se susreće srpska zajednica u zemljama regiona, a to obavezuje sve Srbe iz tih država, da posvete više pažnje onim organizacijama u zemljama u kojima su njihova prava najugroženija, podvukao je Marko Sladojević.
Na kraju Konferencije usvojeni su važni zaključci, koje će pripremiti članovi radnog predsedništva i dostaviti svim prisutnim članovima. Takođe su članovi radnog predsedništva zaduženi, da dostave odluke Konferencije institucijama Srbije i Republike Srpske s ciljem bolje saradnje s Konferencijom nacionalnih organizacija zemalja regiona.

nikola-todorovic
USVOJENA STRATEGIJA
________________________________________
Učesnici zasedanja dobili su Strategiju očuvanja srpskog naroda ranije, zajedno sa pozivom na sastanak, a obrazložio je dr Momčilo Vuksanović, predsednik Upravnog Odbora Konferencije.

Polazeći od neotuđivosti stečenih prava srpskog naroda, stavljajući dobrobit srpskog naroda iznad svih drugih interesa, zalažući se isključivo za ravnopravnost sa drugim narodima i nacionalnim zajednicama, uvažavajući mogućnosti koje nudi pozitivno zakonodavstvo i ističući da samo objektivan odnos prema razlozima trenutnog stanja može biti dobra osnova za stvaranje uslova za prosperitetni život srpskog naroda u regionu i rasejanju, Konferencija srpskih nacionalnih organizacija iz zemalja regiona usvojila je S T R A T E G I J U očuvanja srpskog identiteta i nacionalnog jedinstva srpskog naroda u regionu.
U Strategiji, između ostalog, stoji da su Srbi u regionu danas narod koji se bori za opstanak u biološkom, državotvornom, kulturološkom, privrednom, socijalnom i svakom drugom smislu. Kako je opstanak nemoguće obezbediti samo odbranom onog prostora i dela naroda koji je trenutno obuhvaćen državnim granicama Republike Srbije, neophodna je Nacionalna strategija kojom treba osmisliti i započeti borbu za opstanak i napredak, delujući na etničkim prostorima koji pripadaju Srbima. Srbima je potrebna strategija koja će sprečiti da postojeće međudržavne granice u regionu istovremeno postanu i etničke, jezičke, verske i kulturološke. Snažna matična država, kao najorganizovaniji oblik narodne suverenosti, može imati sve organizacione mogućnosti za povezivanje srpskog naroda, što podrazumeva zajedništvo, neophodnost okupljanja srpskog naroda u jedinstvenu celinu radi ostvarivanja legitimnih prava i potreba. U ostvarivanju Strategije neophodno je varirati između većih i manjih ustupaka. Ne treba praviti ustupke u pitanjima nacionalnog identiteta. To su pitanja srpskog jezika, Srpske pravoslavne crkve, srpske istorijske i književne tradicije i uključenosti u administrativni i državni sistem po raznim kriterijumima. Ta pitanja uvek treba postavljati na temeljima univerzalnih prava. Ako se nešto od toga ne može obezbediti, onda to pitanje treba ostaviti za buduća vremena, ali nikako ne odustajati od njega.

Štajerske novice