FUNDACIJA COCA-COLA PODPRLA PRIZADEVANJA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

FUNDACIJA COCA-COLA PODPRLA PRIZADEVANJA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE ZA PODPORO RANLJIVIM SKUPINAM OB EPIDEMIJI COVID-19

Ljubljana, 4. maj 2020 – Rdeči križ Slovenije je v aprilu prejel donacijo s strani Fundacije Coca-Cola v višini 100.000 USD, s katero bodo podprli humanitarna prizadevanja Rdečega križa Slovenije za omejevanje širjenja epidemije COVID-19 in za podporo najbolj ranljivim skupinam. Primarni cilj programa, ki ga bo podprle prejeta donacija, je pomoč pri preprečevanju širjenja bolezni Covid-19 in s tem podpora zdravstvenemu sistemu v Sloveniji.

Rdeči križ Slovenije skladno s svojim humanitarnim poslanstvom in v vlogi pomočnika državi že od konca 2019 izvaja naloge in aktivnosti, povezane z epidemijo Covid-19. Pomoč Rdečega križa Slovenije je namenjena najbolj ranljivim skupinam (osamljeni, starejši, otroci, starši samohranilci, invalidi), zato da ti v času epidemije niso osamljeni in da so preskrbljeni z nujnimi življenjskimi potrebščinami (hrana, zdravila ipd). Na ta način Rdeči križ Slovenije prispeva k solidarnosti za vse v najtežjih trenutkih in hkrati omogoča pomoč po zaključku epidemije.

Ključni prispevek vseh prizadevanj Rdečega križa Slovenije je upočasnitev širjenja virusa, zaščita prostovoljcev in ostalega osebja pri izvajanju humanitarnih aktivnosti, pomoč medicinskemu osebju ter podpora najbolj ranljivim skupinam pri osnovnih življenjskih potrebah. V okviru programa, ki ga je podprla donacija Fundacije Coca-Cola, bomo poskrbeli tudi za pripravo in distribucijo izobraževalnih materialov za najširšo populacijo ter za psihosocialno podporo in preprečevanje stigme.

Mag. Vesna Mikuž, predsednica Rdečega križa Slovenije, ob tem izpostavlja: »Eno od ključnih vodil, ki usmerja ravnanje preko 13.000 prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, je humanost. V današnjih zahtevnih razmerah je humanitarna podpora ranljivih skupin še toliko bolj pomembna. Zato smo veseli vsakega prispevka s strani posameznikov ali podjetij, ki prepoznajo stisko in želijo pomagati. Finančna podpora Fundacije Coca-Cola je v tem trenutku neprecenljiva. Usmerjena bo v nakup nujnih življenjskih potrebščin za ranljive skupine in v druge aktivnosti za podporo pri soočanju z epidemijo in njenimi posledicami, denimo za osveščanje in psihosocialno podporo.«

Fundacija Coca-Cola s sedežem v ZDA deluje v okviru skupine Coca-Cola od leta 1984. V dobrih 30 letih je postala globalna filantropska organizacija, ki je doslej družbi vrnila skupno več kot 1 milijardo USD za spodbujanje trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti po vsem svetu. Družba Coca-Cola je sicer zavezana, da vsako leto skupnosti vrne 1 odstotek poslovnih prihodkov preteklega leta. Fundacija tako vsako leto skozi razpise in donacije podeljuje finančna sredstva za podporo projektom na treh prioritetnih področjih: opolnomočenje žensk, varovanje okolja in podpora skupnosti. V primeru naravnih nesreč se Fundacija Coca-Cola in celotni sistem korporacije Coca-Cola odzove s podporo v izrednih okoliščinah. V letošnjem letu je zato velik del donacij te fundacije po vsem svetu usmerjen v podporo skupnostim pri soočanju z pandemijo covid-19. Več o Fundaciji Coca-Cola: https://www.coca-colacompany.com/shared-future/communities/the-coca-cola-foundation

Več informacij: Mirjana Jarc, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi RKS, e-naslov: mirjana.jarc@rks.si, gsm: 041 758 392.