„Dunav-Ušće“ doo, vlasnika Miloša Nakića učesnik aprilskog beogradskog sajma „Budućnost u izgradnji

Ekskluzivno za Štajerske novice Akademik Vlastimir Vujić

Firma „Dunav-Ušće“ doo, vlasnika Miloša Nakića iz Crvenke (Srbija), učesnik aprilskog beogradskog sajma „Budućnost u izgradnji“

Budućnost u izgradnji, 27 -30. april 2022

                ZAČETNIK RECIKLAŽE STAKLA I EKOLOŠKE EDUKACIJE!

                Ovo preduzeće, koje uz, vrhunski profesionalni odnos prema korisnicima, odlikuje i visoki kvalitet proizvoda i usluga, u prošloj i ovoj godini dobilo dve vrlo vredne nagrade – Elitno i Zlatno preduzetničko postolje, kao i Sertifikate – Firma od poverenja

DUNAV-UŠĆE doo iz Kule (Srbija), na beogradskom Sajmu građevine – BUDUĆNOST U IZGRADNJI – sa dva najvrednija priznanja FIRME OD POVERENJA – ELITE (u 2021) i GOLD (u 2022. godini)

                  Miloš Nakić (32) iz Crvenke (Srbija) vrlo dobro je znao da u ukupnom otpadu udeo bačene staklene ambalaže (kojem je na deponijama potrebno 5.000 godina da se raspadne?) raste iz godine u godinu, da reciklaža jedne tone stakla (koji je najjeftinija reciklažna sirovina i jedini materijal koji se može 100 odsto reciklirati!) štedi oko 40 odsto energije i 50 posto vode potrebne za proizvodnju nove staklene ambalaže, da se zagađenje vazduha tom prilikom smanjuje za oko 20 procenata, i – pre nepune decenije odlučio se na pionirski „poduhvat“ – da sam krene u reciklažu stakla…!

Najmodernija Tehplastova linija robotike – Mašine za staklo (treća slika)

                    I te kako dobro znao je i to – da je u Srbiji u tom trenutku prosek reciklirane ambalaže iznosio svega 28 odsto (u EU je bio 75 posto), da je Srbija imala i vrlo mali broj recikliranih kontejnera i nijedan pogon za recikliranje stakla(!?), pa je i ono što se sakupilo najčešće izvozila na recikliranje u Bugarsku i Hrvatsku (a iz njih uvozila staklenu ambalažu!), i niska svest privrede i građana o potrebi recikliranja bila je dominantno prisutna…

Predzetnik Miloš Nakić, vlasnik kulske firme Dunav-Ušće

                      Prvo što je Nakić uradio bilo je da interaktivno spoji dva zanata koja su se generacijama njegovih predaka prenosila u nasleđe – staklorezački i cvećarski!

SERTIFIKAT – Firma od poverenja – DUNAV-UŠĆE, doo – koji je uručen vlasniku kulske firme Milošu Nakiću

U potrazi za sirovinom (staklom), Miloš je po čitavoj Vojvodini obilazio (pred)školske, gerontološke, zdravstvene i sportske ustanove koje su bile pred rekonstrukcijom, adaptacijom i dogradnjom i pred (iznenađeni i začuđeni!) menadžment tih institucija iznosio predlog svoje ponude – DA SE NA STOTINAMA PROZORA STAKLO (SA RAMOVIMA!) KOJE JE NA TIM INSTITUCIJAMA TREBALO ZAMENITI NOVIM – NE RAZBIJA „PAJSERIMA“ VEĆ DA ĆE IH ON SA SVOJIM RADNICIMA BEZ LOMLJENJA SKINUTI I ODVOJITI IZ OKVIRA!… To mu je ekspresno omogućeno i besplatno poklonjeno (s porukom – „samo da ga što pre odnese iz dvorišta ustanove“?). On je skinuto staklo donosio u porodičnu radionicu „Nakić“ i od njega pravio gotove proizvode – dekorativne ukrase za spomenike (raznih oblika i veličina). I ako je obim ovoga posla sukcesivno povećavao, potražnja je bila pet puta veća od njegovih tadašnjih kapaciteta… U ovom momentu planira partnersku prekograničnu saradnju za fondovski IPA novac kojim bi prvo kupio po jednu novu automatizovanu mašinu za sečenje, brušenje i bušenje stakla, a potom planira i robotizovanu liniju (sa 3 do 5 mašina). Cilj mu je da dnevno proizvede od 800 do 1.000 dekorativnih artikala ovakve vrste, kao i da otvori na desetine novih radnih mesta u Kuli, a već je u završnim pregovorima o zakupu (i opremanju) prostora za pomenutu namenu! Milošev krajnji cilj u ovom poslu je (kao što je to uradila i čuvena porodična firma „Swarovski“) – da od izrade dekorativnih ukrasa stigne do izrade skupocenog nakita (od osmijuma, platine, zlata).

                  I kao što to najčešće biva – prvi posao otvorio mu je „vrata“ drugog! Prilikom skidanja stakala sa okvirima prozora na institucijama koje su stavljale novu PVC opremu, Nakiću je jednom prilikom lane bilo ponuđeno – da upravo on i njegovi radnici i taj posao odrade!… Pristao je! U poslednjem kvartalu 2021. godine u Kuli je osnovao „Dunav-Ušće“ doo, preduzeće za građevinarstvo, trgovinu, konsalting,  i poslovne usluge, i ono što ga je odvajalo od neprofesionalne konkurencije bilo je to – što je njegova firma dobijala jedan za drugim poslom! U opštini Vrbas rekonstruisali su u celosti predškolske i školske ustanove, a ponuda imaju iz čitave Bačke… Miloš Nakić vrlo dobru saradnju ostvario je i sa kompanijom „Teh plast“ iz Inđije (čiji vlasnik je Englez!), on i njegovi saradnici upravo ovoj firmi ponudili su ideju o formiranju robotizovane linije mašina za staklo (od uređaja koje je to preduzeće već imalo, ali koji su posebno funkcionisali). Inđijski tim napravio je projekat, konstruisao je liniju sa 12 partnera i probni segment rada (koji je u toku) već je dao rezultate iznad prognoziranih…!

                 Da bi se odužili mladom i sve uspešnijem kulskom preduzetniku Nakiću (koji namerava da firmu čiji je vlasnik“ „Dunav-Ušće“ uključi i u vađenje anodnog mulja iz sedimenata prljavih reka jer u njemu postoji rečni  k v a r c  iz koga se dobija građevinski materijal u širokoj primeni, između ostalog i staklo i osmijum), „Teh plast“ doo iz Inđije ga je uključio uz sebe kao saizlagača u Hali 4 na Međunarodnom sajmu građevinarstva (održanog u Beogradu od 27. do 30. aprila). Dan pre početka Sajma, u prestonici Srbije, direktoru Milošu Nakiću i firmi „Dunav-Ušće“ doo iz Kule, Centar za Istraživanje Mišljenja Klijenata“ doo iz Beograda – uručilo je Zlatni Sertifikat „Firme od poverenja“ za 2022. kao i Zlatno preduzetničko postolje za ovu godinu!

Antrfile

Cilj  Sertifikata „Firma od poverenja“

                 Stvaranje korektnih, pouzdanih i učtivih preduzetnika!

                 Sertifikatom  Firma od poverenja  beogradski „Centar za Istraživanje Mišljenja  Klijenata“ doo, pored komercijalne delatnosti, dao je sebi za cilj da ispuni (i) misiju stvaranja jedinstvene grupe preduzetnika sa kojima je moguće realizovati nesmetanu saradnju, kako od strane klijenata, tako i od poslovnih saradnika. Pomenuti sertifikat je  p r i z n a n j e  o dobroj slici firme ili privrednog subjekta na Internetu i u direktnoj je vezi sa izgradnjom dobrog imidža. Potencijalni korisnik, koji ulazi prvi put u određeno preduzeće, radije će pokloniti poverenje firmi – koju je odlikovao Nezavisni istraživački centar – nego li firmi koja ne poseduje jedno takvo priznanje.

                   Osnova za izgradnju imidža svakog preduzeća sa ovim Sertifikatom je – elektronska vizit karta! Svaka pošiljka sadrži fakturu sa obračunatim PDV-om, kao dokazom obavljene transakcije. Znajući za mnoge prevare i iznude, posebno u sektoru telefonskih prodaja i telemarketinga (koje imaju za cilj otuđenje određenih novčanih sredstava, kao i dovođenje u zabludu), „Centar za Istraživanje Mišljenja Klijenata“ doo, zagarantovao je da se elektronskom vizitkom Firme od poverenja plaća jednokratno i bez dodatnih taksi ili pretplata. Takva transakcija ne iziskuje dokaz o njenom jedokratnom karakteru (osim u slučaju da je to isključiva želja korisnika), a sve u duhu dobre poslovne etike i garant je da ne postoje nikakva dodatna plaćanja u vezi sa e – vizitkom.