NARODNA BANKA SRBIJE

Rast deviznih rezervi

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju juna 14,77 milijardi evra, što je za 872,1 miliona evra više nego na kraju prethodnog meseca, objavila je NBS.

nbs

Foto: Tanjug (R. Prelić, arhiva)

Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 136 odsto i pet meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) iznosile su na kraju juna 11,90 milijardi evra i u odnosu na kraj prethodnog meseca su bile više za 613,9 miliona evra.

Povećanje deviznih rezervi prvenstveno je rezultat aktivnosti NBS na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat kupovine deviza i svop transakcija u iznosu od 403,0 miliona evra).

Na povećanje deviznih rezervi u junu dodatno je uticala neto prodaja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, upravlјanje deviznim rezervama, donacije i drugi osnovi (ukupno u neto iznosu 314,3 miliona evra), kao i neto priliv po osnovu devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka (264,2 miliona evra).

Navedeni prilivi bili su više nego dovolјni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države nai ime kredita, kao i po drugim osnovima (ukupno 206,8 miliona evra).

Efekat tržišnih faktora u junu bio je pozitivan u neto iznosu od 97,4 miliona evra, prevashodno po osnovu jačanja američkog dolara u odnosu na evro na međunarodnom tržištu. (B.GULAN)