U Srbiji rast deviznih rezervi

NARODNA BANKA SRBIJE

Rast deviznih rezervi

Na kraju juna 2022. godine devizne rezerve Srbije su iznosile 14.775,7 miliona evra. Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase za pet meseci uvoza robe i usluga

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna iznosile su 14.775,7 miliona evra i bile su za 872,1 milion evra više nego na kraju prethodnog meseca. Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 136 odsto i pet meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju juna iznosile su 11.907,1 milion evra i u odnosu na kraj prethodnog meseca bile su više za 613,9  miliona evra.

Povećanje deviznih rezervi prvenstveno je rezultat aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (ukupan neto efekat kupovine deviza i svop transakcija u iznosu od 403,0 miliona evra). Na povećanje deviznih rezervi u junu dodatno je uticala neto prodaja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu, upravlјanje deviznim rezervama, donacije i drugi osnovi (ukupno u neto iznosu 314,3 miliona evra), kao i neto priliv po osnovu devizne obavezne rezerve banaka usled uobičajenih aktivnosti banaka (264,2 miliona evra).

Navedeni prilivi bili su više nego dovolјni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države po osnovu kredita, kao i po drugim osnovima (ukupno 206,8 miliona evra).

Efekat tržišnih faktora u junu bio je pozitivan u neto iznosu od 97,4 miliona evra, prevashodno po osnovu jačanja američkog dolara u odnosu na evro na На овом нивоу девизних резерви обезбеђује се покривеност новчане масе M1 од 136 одсто и пет месеци увоза робе и услуга, што је скоро двоструко више од стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.međunarodnom tržištu.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u junu iznosio je 916,0 miliona evra i bio je za 150,5 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih šest meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.287,3 miliona evra.

Aprecijacijski pritisci koji su preovladavali u maju, nastavlјeni su i u junu. Dinar je u junu nominalno ojačao prema evru za 0,1 odsto, dok je od početka godine nominalno ojačao za 0,2 odsto.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u junu kupila 405 miliona evra, dok je od početka godine neto prodala 1.790 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.(B. GULAN)