POGLEDI: Početak propasti u proizvodnji mleka

POGLEDI: Početak propasti u proizvodnji mleka
Tokom prošle 2021. godine u Srbiju je uvezeno 3.249 tona mleka u prahu! Za osam meseci ove 2022. godine, količina uvezenog mleka u prahu se više nego udvostručila – na 7.07 tona. Za to je plaćen trostruko veći iznos, ukupno 27,9 miliona evra. Sanja Bugarski, predsednica Saveza udruženja odgajivača goveda, ukazuje da je trenutna situacija
“početak definitivnog sloma i propasti u proizvodnji mleka”. Mleka neće biti”, ističe Sanja Bugarski, predsednik ovog Udruženja u Vojvodini. Cena dugotrajnog mleka sa 2,8 odsto masnoće, koju je Vlada Srbije zamrzla – poslednji put na nivo od 128,99 dinara – sada je, posle ”odmrzavanja“, znatno veća. Litar košta i po 160, 170 dinara, pa čak i preko
200 dinara u zavisnosti od proizvođača. Trgovinske rafove istovremeno je preplavilo mleko iz uvoza – iz Češke i Polјske.
Prema podacima koje je poodacima RZS, za prvih osam meseci ove 2022. godine u Srbiju je uvezeno 21.115 tona mleka, u vrednosti od 17,7 miliona evra. Istovremeno je izvezena nešto veća količina, od 22.476 tona, ali za manju vrednost – 12,2 miliona evra. Najveće količine ove godine uvezene su u junu – 3.177 tona, za 2,77 miliona evra. Ova količina je manja u odnosu na isti mesec 2021. U Srbiju je, naime, tokom prošle godine uvezeno
ukupno 35.891 tona mleka, u vrednosti od 22.901.349 evra. Kada je reč o mleku u prahu, koje u velikoj meri koriste konditori, ali koje može da bude i sirovina za ”klasično mleko“ – njegov uvoz je više nego udvostručen – sa 3.249 tona tokom 12 meseci 2021. na 7.077 tona za prvih osam meseci ove godine. Tako smo sa godišnjeg iznosa od 8,7 miliona evra došli na 27,9 miliona evra. Razlog porasta uvoza mleka u prahuje, najverovatnije – u robnim rezervama. Agroekonomista Milan Prostran za portal Štajerske novice podseća da Srbija generalno ima krizu u proizvodnji mleka od strane primarnih proizvođača – uzrok je smanjen broj mlečnih grla. Jer, ukupan broj goveda je oko 800.000, dok je broj mlečnih krava između 400.000 i 500.000. Poznavaoci priliak ističui da ih je ustajama
trenutno oko 200.000 grla koja u proselku daju po 7.000 litara mleka godišnje. Od toga je u redovnim kanalima oko 800 miliaon litara, a ostalo u sivoj emisiji. Prošle godine je u Srbiji zbog suše i proizvodnja bila manja za 100 miliona litara. On navodi da će uvoz sirovog mleka narednih meseci povećati, jer su, donete odluke da se u narednim danima i mesecima iz Polјske uveze veća količina mleka zato što nemamo dovolјno mlečnih grla i dovolјno sirovog mleka.
Bugarski napominje da je mlekarska proizvodnja, kada je reč o farmerima – u velikoj krizi duže od šest godina. (B.G.)