NOVOSADSKI SAJAM: Tri tačke utopljavanja zgrada

Foto: Rade Bakračević (arhiva Štajerskih novic)

Međunarodni dani energetike i investicija, jedanaesti po redu, održani su početkom

novembra 2022, na Novosadskom sajmu, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za

energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u saradnji sa Udruženjem Obnovlji izvori energije.

Grad partner Međunarodnih dana energetike i investicija bio je Grad Novi Sad. Organizovano

je deset stručnih skupova, panel diskusuja i radionica, na kojima se moglo čuti da 85 odsto

stambenih zgrada u Srbiji ne zadovoljava minimalne uslove energetske efikasnosti, što je

pokazalo istraživanje, kao i da trenutno stanje stambenog fonda govori u prilog tome da

Srbija najveće uštede energije može ostvariti u sektoru zgradarstva.

Tokom savetovanja u organizaciji USAID projekta u Srbiji – “Bolja energija”, govorilo se o

unapređenju energetske efikasnosti javnih zgrada u Vojvodini, retrofitu, obnovljivoj energiji u

daljinskom grejanju u Srbiji, energetskoj efikasnosti u stambenim zgradama – finansiranju.

Projekat USAID-a “Bolja energija” ima za cilj pronalaženje i operacionalizovanje modela za

finansiranje utopljavanja stambenih zgrada. U partnerstvu sa državnim i pokrajinskim

institucijama napori će biti usmereni na prilagođavanje regulative i formiranje

odgovarajućeg garantnog fonda za energetsku efikasnost koji bi stanarima stambenih

zgrada omogućio da od komercijalnih banaka dobiju kredite po povoljnijim uslovima. Po

procenama tim putem postigla bi se ušteda energije od 30 do 50 odsto.

ZA LAKŠU ZIMU I ODRŽIVU BUDUĆNOST

Dani energetike i investicija na Novosadskom sajmu poklopili su se sa početkom

kampanje informisanja stanovništva o energetskoj efikasnosti i uštedi energije. Sprovode je

Ministarstvo rudarstva i energetike i USAID-ov projekat u Srbiji “Bolja Energija”, uz podršku

“EU za vas”. Od novembra će većina domaćinstava uz mesečne račune imati priliku da kroz

letak sa preporukama i informacijama dobije savet kako da smanji utrošak električne

energije. U lifletu se nalaze saveti za štednju energije.

Pored onih o upotrebi sijalica, šporeta, mašina za pranje veša, bojlera, frižidera, tu su i

podsetnici da npr, punjači mobilnih telefona, laptopova i digitalnigh kamera, troše energiju

kada su uređaji napunjeni kao i kada su uključeni u utičnicu bez uređaja na drugom kraju.

Nije zgoreg ni znati da kompjuterski monitor troši oko 50% od ukupne električne energije

koju troši ceo kompjuter, zbog čega je potrebno podesiti računar da nakon određenog

vremena ne korišćenja računara automatski uključi tzv “stand by” režim rada.

Po završetku radionice čija tema je bila “Energetska sanacija stambenih zgrada” svi prisutni – od

predstavnika stambenih zgrada, predstavnika privatnog i javnog sektora, do predstavnika

razvojnih projekata iz regije, su došli do zajedničkih zaključaka kako treba delovati, i koji su to

neophodni koraci: “Strateško planiranje energetske/sanacije obnove stambenih zgrada na

lokalnom nivou”, “Rad sa građanima u pogledu edukacije, informisanost i rada sa građanima, kao i

promocija i uspostavljanje vertikalne komunikacije svih aktera” i “Strukturalno sufinansiranje

projekta, koji ima za cilj da odnosno sufinansiranje prema socijalnoj kategorizaciji”. Te tri tačke

imaju za cilju uspostavljanje veće i uspešnije energetske efikasnosti stambenih objekata,

koji bi trebalo da dovedu do većih energetskih ušteda.

U fokusu drugog dana, koji je programski uredilo Udruženje Obnovljivi Izvori energije, bili

su traženje odgovora na pitanja kako do novih zelenih kilovata iz energije vetra i solara, kao i

razgovori o izazovima finansiranja OIE projekata i solarizaciji Srbije (prozjumeri iz ugla građana i

kompanija, mali i veliki solari). Posebna pažnja je posvećena studentima i učenicima završnih

godina srednjih škola kojima je omogućeno da se iz prve ruke informišu o elementima rada u

sektoru obnovljivih izvora energije (OIE). Organizovane su radionice sa primerima iz prakse o tome

kako se razvija, gradi i operativno radi vetropark, kao i uvid u pogled iz ugla elektroenergetske

kompanije ELNOS Group.

Jedna od tema radionica bio je i rad na OIE projektima iz ženskog ugla. Ideja je da

bude što više žena u sektoru obnovljivih izvora energije, pozicioniranih na mestima na

kojima se donose odluke. Pozvane su studentkinje Novosadskog univerziteta, one koje zaista žele

da se bave čistim tehnologijama, da dođu i vide svoju poslovnu šansu. Broj prisutnih studentkinja je

premašio očekivanja organizatora. Ta radionica, deo je projekta “Put do većeg učešća žena u

sektoru OIE koji je prepoznala i podržala Ambasada Kanade u Beogradu.