Uspešan izlazak Srbije na međunarodno tržište

Jorgovanka Tabaković, guvernerka

NARODNA BANKA SRBIJE

Investitori još jednom pokazali poverenje prema Republici Srbiji – uspešan izlazak naše zemlјe na međunarodno tržište

Republika Srbija na međunarodnom finansijskom tržištu realizovala je dve emisije evroobveznica u dolarima (dual-tranche). Izdate su evroobveznice ročnosti pet godina i 10 godina u ukupnom iznosu od 1,75 milijardi dolara (750 miliona na pet godina i 1.000 miliona na deset godina). Kombinovana tražnja investitora za ovim hartijama premašila je tokom dana iznos od 11 milijardi dolara, što predstavlјa jasnu potvrdu poverenja međunarodnih investitora u dugoročno zdrave i održive ekonomske pokazatelјe naše zemlјe. 

Evroobveznica ročnosti pet godina emitovana je uz kuponsku stopu od 6,25 odsto, dok je evroobveznica ročnosti 10 godina emitovana uz kuponsku stopu od 6,50 odsto. Imajući u vidu okolnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, koje odlikuje visok nivo kamatnih stopa (kao reakcija na globalne inflatorne pritiske), današnje emisije evroobveznica Republike Srbije mogu se okarakterisati kao veoma uspešne, naročito imajući u vidu sledeće parametre: 

Izuzetno visoka tražnja investitora (premašila 11 milijardi dolara) – preko šest puta veća od nominalne vrednosti prodatih evroobveznica, pri čemu je interesovanje pokazalo oko 500 investitora iz celog sveta (SAD, Velike Britanije, Evrope i Azije); 

Smanjenje troškova finansiranja (zahtevane stope prinosa investitora) tokom aukcije za 45 baznih poena (0,45 procentnih poena), što je značajnije smanjenje u poređenju sa uporedivim evroobveznicama zemalјa iz okruženja, emitovanih tokom ovog meseca;  

Međunarodni investitori su bili spremni da prihvate i nižu stopu na srpske hartije od „fer vrednovane“ (negativan iznos premije za novu emisiju), odnosno da pristanu na nižu stopu od tržišne, za razliku od zemalјa u regionu kod kojih su zahtevali dodatni prinos za novu emisiju; 

„Činjenica da za Republiku Srbiju kontinuirano postoji ogromno interesovanje najuglednijih investitora, čak i u ambijentu višestruke krize koja je pogodila svet u prethodnih godinu dana, govori o visokom poverenju koje kreatori ekonomskih politika u našoj zemlјi uživaju u investicionoj javnosti, odnosno o uverenosti investitora da Srbija čuva ukupnu makroekonomsku stabilnost”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković. 

Snažna tražnja investitora omogućila je da predstavnici delagacije Republike Srbije u razgovoru sa investiorima dodatno smanje troškove finansiranja (snize kamatnu stopu) za 0,45 procentnih poena u slučaju obe hartije (tzv. tightening), čime je konačna stopa prinosa bila značajno niža u odnosu na smernice sa početka aukcije. Smanjenje stope prinosa tokom dana je obimnije u poređenju sa prosečnim smanjenjem koje su postigle uporedive zemlјe iz regiona u prethodnim danima (poput Mađarske i Rumunije), a koje je iznosilo oko 0,20 procentnih poena.

 „U razgovorima sa investitorima prethodnih dana isticali smo da srpsku ekonomiju karakterišu dve klјučne reči: stabilnost i pripremlјenost – stabilnost domaćih prilika u ambijentu globalnih neizvesnosti i pripremlјenost unapred za potencijalne šokove iz međunarodnog okruženja. Ovakvo mišlјenje dele i međunarodni investitori, s obzirom da su oni danas pristali na stope prinosa na srpske hartije koje su povolјnije ili na nivou onih koje su u prethodnim danima prihvatali u slučaju pojedinih zemalјa iz regiona, investicionog ranga i članica Evropske unije”, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Sa cilјem smanjenja i deviznog i kamatnog rizika javnog duga, pokazujući odgovornost za njegovu održivost, Republika Srbija je zaklјučila i hedžing transakcije, tj. obaveze po osnovu emisije dolarskih evroobveznica odmah je konvertovala u obaveze u evrima. Time je pored smanjenja izloženosti deviznom riziku kretanja dolara prema evru, smanjen i faktički trošak zaduživanja Republike Srbije, tako da on nakon hedžinga za petogodišnju obveznicu iznosi 6M EURIBOR uvećan za 2,9 p.p., a za desetogodišnju obveznicu 6M EURIBOR uvećan za 3,1 p.p. 

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija obavile su u prethodnim danima niz uspešnih razgovora s međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvalјujući čemu je na današnjoj aukciji interesovanje za srpskim evroobveznicama pokazalo oko 500 eminentnih investitora iz celog sveta, čime je postignuta značajna diversifikacija investitorske baze. Deo prikuplјenih sredstava biće iskorišćen za otplatu postojećih dugova, dok bi drugi deo služio za obezbeđenje nastavka rasta naše ekonomije, pri čemu ni u jednom trenutku neće biti dovedena u pitanje održivost javnog duga. 

„Rezultati današnje aukcije pokazuju još jednom da i u ambijentu visoke globalne neizvesnosti, međunarodni tržišni ulagači posmatraju Republiku Srbiju kao zemlјu čiji je kreditni rejting faktički investicionog ranga, odnosno da čvrsto veruju da i Republika Srbija pripada ovom kredibilnom društvu zemalјa, sa niskim stepenosti rizičnosti ulaganja“, zaklјučila je guverner Jorgovanka Tabaković. (B.G.)