NARODNA BANKA SRBIJE: NAJVIŠI NIVO DEVIZNIH REZERVI

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju februara 2023. godine iznosile su 21.196,2 miliona evra što je najviši nivo bruto deviznih rezervi krajem meseca od kada se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U toku februara bruto devizne rezerve povećane su za 282,9 miliona
evra. Na ovom nivou deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 173 odsto i 5,6 meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.
Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i dr.) takođe su zabeležile najviši nivo krajem meseca od kada se mere na ovaj način i na kraju februara
iznosile su 17.296,1 milion evra. U odnosu na januar bile su više za 327,2 miliona evra.
Povećanje bruto deviznih rezervi u februaru prvenstveno je rezultat intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu kupovinom deviza (priliv od 285,0 miliona evra), kao i priliva po osnovu donacija u iznosu od 154,5 miliona evra, od čega se 148,5 miliona evra odnosi na donaciju Evropske komisije za budžetsku podršku sektoru energetike za 2023. godinu. Neto prilivi ostvareni su i po osnovu upravlјanja deviznim rezervama i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 32,7 miliona evra.
Navedeni prilivi bili su više nego dovolјni da nadomeste odlive iz deviznih rezervi koji su realizovani po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita u iznosu od 80,8 miliona evra, zatim po osnovu izmirenja ostalih deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 71,6 miliona
evra, kao i neto povlačenja u okviru uobičajenih aktivnosti po osnovu devizne obavezne rezerve banaka u iznosu od 36,7 miliona evra.
Tržišni efekti (međuvalutne promene, promene cene zlata i hartija od vrednosti na međunarodnom Finansijskom tržištu) bili su negativni u neto iznosu od 0,2 miliona evra.
Obim realizovane trgovine devizama na domaćem međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 535,4 miliona evra i bio je za 176,3 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.247,2 miliona
evra.
Dinar je u februaru nominalno ojačao prema evru za 0,1 odsto, dok je od početka godine vrednost dinara prema evru gotovo nepromenjena.
Narodna banka Srbije je na domaćem deviznom tržištu u februaru kupila 390 miliona evra, dok je od početka godine neto kupila 165 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara
prema evru. (B.G.)