ODSTRANITEV IN OBNOVA LOKOMOTIVE PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI V MARIBORU

FOTO: ŠTAJERSKE NOVICE

Maribor: 15. november – Mestna občina Maribor (MOM) je bila v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) OE Maribor po mnogih letih uspešna pri pozivih Slovenskim železnicam (SŽ), da se dotrajana muzejska lokomotiva pred železniško postajo obnovi.

Slovenske železnice so z današnjim dnem pričele z odstranjevanjem lokomotive. Odpeljana bo  v Železniške delavnice na Studencih, kjer bo obnovljena in nato vrnjena na isto mesto. 

Muzejska lokomotiva št. 151-001 iz muzejske zbirke Železniškega muzeja Slovenskih železnic stoji pred železniško postajo, na Partizanski cesti v Mariboru. Družba Slovenskih železnic, takratno Železniško gospodarstvo, jo je pred mariborski kolodvor postavila leta 1983. Lokomotiva je iz zelo razširjene serije 32d nekdanje Južne železnice in je bila izdelana leta 1903 posebej za Rogaško lokalno železnico, kjer je nosila oznako RL.1. Ker je edina lokomotiva te serije, ki je ohranjena v Sloveniji, gre za izredno dragoceno muzejsko vozilo iz prve varstvene kategorije. 

Lokomotiva je v lasti SŽ, stoji pa na parceli v lasti MOM. Lokomotiva s strani lastnika ni bila redno vzdrževana in je v zelo slabem stanju, posledično pa kazi podobo vedute železniške postaje, na kar so nas večkrati opozarjali tudi občani. Mestna občina Maribor je lastniku večkrat predlagala obnovo oz. varno odstranitev lokomotive s sedanjega mesta in nadomestitev z drugo – obnovljeno (če je izvedljivo s takšno, ki je v preteklosti vozila tudi na železniških progah v območju Maribora), obstoječo pa premesti v stalno zbirko Železniškega muzeja SŽ. S tem predlogom soglaša tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija OE Maribor, ki je lokomotivo predlagal za spomenik lokalnega pomena, saj predstavlja prostorsko dominanto tega prostora. 

ZVKD je podal tudi soglasje k ustrezni obnovi lokomotive.