MEĐUNARODNI MONETARNI FOND I DELEGACIJA REPUBLIKE SRBIJE:

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND I DELEGACIJA REPUBLIKE SRBIJE: Makroekonomski rezultati u okviru programa U Beogadu su završeni razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom Republike Srbije. Razgovori su vođeni u okviru trećeg razmatranja rezultata sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa u okviru stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement – SBA) koji je zaklјučen u decembru 2022. godine. Tokom brojnih sastanaka...
Preberi več..>>