NACIONALNI KONVENT O ISPUNJENJU PREPORUKA DATIH VLADI SRBIJE

Uslov za dobijanje 1,7 milijardi evra Inkluzivan konsultativni proces i široki politički konsenzus preduslovi za pravilno ispunjenje ODIHR preporuka, ali i dalju evropsku perspektivu Srbije.  Posmatračka misija ODIHR je u svom konačnom izveštaju nakon decembarskih izbora, dala 25 preporuka, podsetivši ujedno na ništa manje bitne preporuke iz perioda 2017-2022, koje i dalje nisu ispunjene  Nacionalni...
Preberi več..>>

GOVEDARSTVO U SVETU, EU I SRBIJI: Francuska prva po proizvodnji u EU (2) Analitičari daju i predloge o mogućim rešenjima problema u stočarstvu, a u okviru njega i mlekarstvu. Prosečna mlečnost krava mora se povećati  na najmanje na 7.000 litara mleka godišnje. Iz ugla mlečnih govedara najvažniji potez bio bi prekid uvoza mleka, da se...
Preberi več..>>