MEĐUNARODNI MONETARNI FOND: Srbija, zemlja investicionog ranga

Srbiju već smatramo zemlјom investicionog ranga“ – osnovne su poruke međunarodnih ulagača

Pored veoma uspešnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima i rukovodstvom Međunarodnog monetarnog fonda, delegacija Republike Srbije je tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama obavila niz sastanaka sa velikim brojem najznačajnijih međunarodnih investitora. Glavna tema na svim sastancima bilo je nedavno pobolјšanje izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije na investicioni nivo od strane rejting agencije S&P, na čemu su investitori čestitali i bili jednoglasni u očekivanju da u narednom periodu našoj državi bude dodelјen nivo rejtinga na kojem Srbiju poslednjih godina već vrednuju tržišni učesnici.

Zgrada Međunarodnog monetarnog fonda

Zgrada MMF u Vasingtonu/Foto YoutubePrintscreen

„Poseban ponos i priznanje za ostvarene rezultate ukazuje to da su svi sastanci sa međunarodnim ulagačima počinjali temom rejtinga Srbije. Činjenica da svi investitori očekuju da je podizanje izgleda samo prvi korak ka dostizanju investicionog ranga kreditnog rejtinga, govori o tome da kredibilno i odgovorno obavlјamo svoj posao unapređenja naše ekonomije u korist građana i privrede“, izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Na sastancima se razgovaralo na mnogo tema, uklјučujući monetarna kretanja, prethodnu, ali i očekivanu dinamiku inflacije, stabilnost deviznog kursa, opšteg finansijskog sistema i očekivanja u pogledu dalјeg kretanja kamatnih stopa. Istaknuto je da će Narodna banka Srbije u donošenju svojih odluka analizirati kretanja i u međunarodnom okruženju, ali pre svega domaće makroekonomske i finansijske pokazatelјe, kretanje inflacije i specifičnosti naše ekonomije, kao i da će nastaviti da vodi odgovornu i opreznu monetarnu politiku koja obezbeđuje kontinuitet i u stabilnosti domaćeg finansijskog sistema i u predvidivosti poslovnog okruženja.

Poseban osvrt napravlјen je na temu dinarizacije koju vrednuju i rejting agencije. Ukazano je da je napredak primetan u najvećem broju pokazatelјa dinarizacije, da raste učešće dinarskih u ukupnim depozitima i stanovništva i privrede, a da posebno ohrabrujući signal daje dinamičan rast dinarske štednje od gotovo preko 45% u prethodnih godinu dana, kao i činjenica da je ona premašila 150 milijardi dinara. Ukazano je da Narodna banka Srbije svojim merama i aktivnostima predano radi na dalјem povećanju stepena dinarizacije i da će to biti jedan od strateških cilјeva i u narednom periodu, čime će se dodatno povećati opseg efikasne transmisije domaće monetarne politike.

Poseban osvrt napravlјen je na temu dinarizacije koju vrednuju i rejting agencije. Ukazano je da je napredak primetan u najvećem broju pokazatelјa dinarizacije, da raste učešće dinarskih u ukupnim depozitima i stanovništva i privrede, a da posebno ohrabrujući signal daje dinamičan rast dinarske štednje od gotovo preko 45 odsto u prethodnih godinu dana, kao i činjenica da je ona premašila 150 milijardi dinara. Ukazano je da Narodna banka Srbije svojim merama i aktivnostima predano radi na dalјem povećanju stepena dinarizacije i da će to biti jedan od strateških cilјeva i u narednom periodu, čime će se dodatno povećati opseg efikasne transmisije domaće monetarne politike.

Pohvale MMF: JorgovankaTabaković, guverner NBS

Poseban osvrt napravlјen je na temu dinarizacije koju vrednuju i rejting agencije. Ukazano je da je napredak primetan u najvećem broju pokazatelјa dinarizacije, da raste učešće dinarskih u ukupnim depozitima i stanovništva i privrede, a da posebno ohrabrujući signal daje dinamičan rast dinarske štednje od gotovo preko 45 odsto u prethodnih godinu dana, kao i činjenica da je ona premašila 150 milijardi dinara. Ukazano je da Narodna banka Srbije svojim merama i aktivnostima predano radi na dalјem povećanju stepena dinarizacije i da će to biti jedan od strateških cilјeva i u narednom periodu, čime će se dodatno povećati opseg efikasne transmisije domaće monetarne politike.

Poruke koje su slali ugledni međunarodni ulagači posebno raduju, jer je iz njih jasno da pružaju podršku dosadašnjim ekonomskim politikama koje sprovodi Republika Srbija:

  1. „Put ka investicionom rangu samo je pitanje vremena“ i „Srbija je jedno od tri klјučna tržišta koja trenutno pratimo“, izjavili su predstavnici jednog velikog investicionog fonda.
  2. „Retko je videti primer zemlјe u kojoj se beleže pobolјšanja, a da pritom postoji i konzistentnost u snažnim ekonomskim politikama“, ukazali su iz još jedne velike finansijske institucije.

Na sastancima sa investitorima otvoren je i niz drugih tema iz oblasti javnih finansija, njihove održivosti, opadajućeg učešća javnog duga u BDP-u, rekordnim nivoima stranih direktnih investicija, deviznih rezervi i rezervi zlata, projektu „Skok u budućnost – Srbija 2027“, planovima finansiranja, energetske tranzicije, veštačke inteligencije i mnogo drugih tema na kojima su predstavnici globalne investicione javnosti odali priznanje Republici Srbiji.

„Interesovanje investitora za ulaganje u Republiku Srbiju veće je nego ikada, kao i broj sastanaka koje smo imali tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Srbija je sada već jasna destinacija na globalnoj investicionoj mapi, a sticanjem očekivanog investicionog ranga dobićemo i punu potvrdu da smo zemlјa sa visokom izvesnošću za ulaganje. Put do toga nije lak, posebno izazovan tokom prethodne četiri godine prožete svetskim krizama i neizvesnošću, ali je zato ovakvo uvažavanje Srbije od međunarodne investicione javnosti još značajnije. Mi ćemo nastaviti da predano radimo na dalјem napretku naše ekonomije“, zaklјučila je guverner Narodne banke gospođa Tabaković. (B.GULAN)