Dva dokumentarca o M. I. Pupinu v Mariboru

Povezava med generalom Maistrom in Mihajlom Pupinom

 

IMG_1783

Dva predsednika odpirata spomenik Mihajlu Pupinu na Bledu (detalj iz filma)

Maribor, 25. november – Univ. dipl. ing. Rade Bakračević kot predsednik Srbskega kulturnega društva Štajerska skupnost, s sedežem v Mariboru, je v sodelovanju z Inštitutom informacijskih znanosti Izum v Mariboru bil organizator prikazov dveh dokumentarnih filmov, v sredo, 25. novembra popoldne, v veliki dvorani Inštituta informacijskih znanosti Izum. Prikazali so dva filma: »Odpiranje spomenika Mihajlu Pupinu na Bledu«, režiserja Radeta Bakračevića in »Mihajlo Idvorski Pupin – Pot k svetlobi«.  Dokumentarni filmi so bili v čast znanstveniku Mihajlu Idvorskem Pupinu, katerega 160-letnico rojstva se je proslavljalo lani.

Po pozdravu zbranim s strani univ. dipl. inž. Radeta Bakračevića so govorili: predsednik Zveze kulturnih društev v Mariboru in podpredsednik »Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra« mag. Franci Pivec (kajti dva dni prej, 23. novembra, je bil slovenski državni praznik: Dan Rudolfa Maistra), namestnik predsednika Skupščine mesta Novi Sad Miroslav Ilić ter Radomir Čubranović, šef dopisništva »Štajerskih novic« iz Vojvodine,  glavni in odgovorni urednik Magazina »Esnaf«, predsednik združenja EUprogress v Novem Sadu ter član Mreže svobodnih novinarjev Jugovzhodne Evrope. Le-ta, Radomir Čubranović, je tudi bil koproducent dokumentarnega filma »Mihajlo Idvorski Pupin – Pot k svetlobi«, saj je bila osrednja točka tokratnega srečanja v veliki dvorani Inštituta informacijskih znanosti Izum v Mariboru prav prikaz tega dokumentarnega filma.

Poleg ostalega občinstva so v dvorani bili prisotni še direktor Inštituta informacijskih znanosti Izum Davor Šoštarič in njegov namestnik Branko Zebec ter Divna Obrenović, predsednica Kulturnega društva Mihajlo Pupin v Ljubljani, ki je septembra lani izdalo publikacijo »160-letnica rojstva Mihajla Idvorskog Pupina«.

Pred prikazom dokumentarnega filma o Mihajlu Pupinu je bil predvajan še kratki dokumentarni film »Odkritje spomenika Mihajlu Pupinu«, kar se je zgodilo 9. oktobra letos na Bledu ob prisotnosti slovenskega predsednika Boruta Pahorja in srbskega predsednika Tomislava Nikolića. Film je posnel in pripravil za projekcijo Rade Bakračević.

In kakšna je povezava med generalom Maistrom in Mihajlom Pupinom (1854 – 1935) po prvi svetovni vojni ? Osebno se ta velika moža nista srečala, a kar je Rudolf Maister Vojanov storil po vojaški plati (zasedba Koroške in Štajerske), je Mihajlo Idvorski Pupin storil po diplomatski poti. Povezava je torej vsekakor razumljiva, kajti general Rudolf Maister Vojanov (1874 – 1934) je v letih 1921 – 1923 bil predsednik komisije za razmejitev Kraljevine SHS (nato Kraljevine Jugoslavije) s sosednjo Italijo, a znanstvenik in častni konzul Kraljevine Srbije v ZDA iz leta 1912 Mihajlo Idvorski Pupin (rojen v Idvoru v Banatu) je dal številne informacije svojemu prijatelju, predsedniku ZDA Woodrowu Wilsonu, da je le-ta na Pariški mirovni konferenci leta 1919 zavrnil oziroma ni podpisal Londonskega sporazuma iz leta 1915 (sporazum med Francijo, Anglijo, Rusijo in Italijo o dodelitvi ozemelj nekdanje Avstro-Ogrske Italiji po prvi svetovni vojni). Tako so bili Kraljevini SHS (nato Kraljevina Jugoslavija) dodeljeni slovenski predeli (Triglav, Bled, Prekmurje), hrvaški predeli (Dalmacija, Medjimurje), srbski predeli (Banat, Baranja) in makedonski predeli (Ohrid).

Na prisrčni prireditvi v Mariboru so bila izmenjana tudi številna darila, saj je univ.dipl.inž. Rade Bakračević vsem gostom podaril grafike znanega slovenskega akademskega slikarja in grafika, žal že pokojnega, Lojzeta Logarja.

Filip Matko