Minister Erjavec: “Slovenija ima v razpravi o prihodnosti EU velik politični in demokratični kapital”

FOTOREPORTAŽA IZ LJUBLJANE: RADE BAKRAČEVIĆ

img_1651

Ljubljana, 7. oktobra 2016 – Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je danes v Cankarjevem domu v Ljubljani z uvodnim nagovorom odprl serijo okroglih miz z naslovom “Slovenija za uspešno Evropo prihodnosti”. Z organizacijo javnih razprav želi ministrstvo za zunanje zadeve prisluhniti mnenju domačih predstavnikov strokovne javnosti, gospodarstva in civilne družbe, socialnih partnerjev ter političnih odločevalcev glede vizije o prihodnosti EU in vloge Slovenije v njej. Na okrogli mizi so sodelovali dr. Mojmir Mrak, strokovnjak za področje mednarodnih financ in ekonomskih politik EU, dr. Matej Accetto, strokovnjak za pravo EU, dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za gospodarsko pravo EU, dr. Matej Avbelj, strokovnjak za pravo EU in dr. Boštjan Udovič, strokovnjak za mednarodne odnose.

img_1647

Minister Erjavec je v nagovoru izpostavil tri ključna vprašanja, ki si jih moramo postaviti v razpravi o prihodnosti EU: 1. kaj unija dela dobro; 2. kaj mora začeti delati boljše; in 3. ali je način sprejemanja odločitev v uniji dober. Kot odgovor na prvo vprašanje je naštel notranji trg s štirimi svoboščinami, vlogo EU kot trgovinske velesile, kohezijsko politiko, visoke socialne in okoljske standarde EU, stabilizacijski učinek v regiji Zahodnega Balkana ter ne nazadnje zagovarjanje temeljnih vrednot, kot so človekove pravice, pravna država in demokracija.

img_1646

Med izzivi, ki so trenutno pred EU, je zlasti izpostavil učinkovito zavarovanje zunanjih meja in dogovor glede prihodnosti azilne politike, ki mora temeljiti na solidarnosti med državami članicami. V zunanjepolitičnem smislu pa mora EU postati aktivnejši igralec na globalni ravni, predvsem v svoji soseščini ter osmisliti svojo vlogo največjega gospodarstva na svetu in prve donatorke razvojne pomoči. Pri tem pa po besedah ministra Erjavca ne smemo pozabiti, da tu ne gre za izpolnjevanje abstraktnih interesov unije, držav in nevladnih akterjev ampak za “zagotavljanje varnega in perspektivnega okolja, v katerem živijo evropski državljani”.

 

img_1645

Glede načina delovanja EU je minister Erjavec opozoril, da so njene institucije pogosto tarča neupravičenih kritik in da se pojavljajo pozivi k prenosu pristojnosti nazaj na nacionalno raven. “Vendar moramo biti pri takšnih pozivih previdni” saj ne vodijo nujno k večji suverenosti držav članic. Zato mora biti v interesu Slovenije, da imamo močne, neodvisne institucije EU, ki bodo upoštevale interese vseh držav članic in državljanov Evropske unije po načelu enakopravnosti. V Uniji smo se dogovorili za skupna pravila. Ta pravila moramo spoštovati vsi in pri presojanju teh pravil morajo veljati enaka merila za vse, je poudaril minister Erjavec. Nedvomno pa je v interesu Slovenije, da je unija politično, ekonomsko ter varnostno stabilna, je zaključil Erjavec.

img_1644

V nadaljevanju so se panelisti dotaknili številnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s prihodnostjo EU. Mrak je opozoril na resne spremembe glede institucionalne zasnove EU in posebej izpostavil zmanjšanje vloge Evropske komisije v primerjavi z vlogo Evropskega sveta. Hkrati je opozoril na večjo političnost delovanja komisije v smislu nedoslednega izvajanja in upoštevanja skupnih pravil, kar je kontraproduktivno. Avbelj je pri tem dodal, da se ne smemo vrniti na recept delovanja pred nastankom EU, ko bi 28 držav maksimiziralo svoje lastne interese. Rešitev so robustnejše supranacionalne institucije. Hojnikova je medtem opozorila na velike socialne razlike med državami članicami in se vprašala, kakšen vpliv bo to imelo na razvoj skupnega trga. Accetto je spomnil na osnovne vrednote EU in opozoril, da je zaostrena retorika, ki jo lahko opažamo v zadnjem času glede Brexita, v nasprotju z njimi. Trenutno krizo je označil tudi za priložnost.