Č o v j e č a n s t v o b e z k o m p a s a

               Ne znam kada se to desilo, međutim, svjedoci smo da se čovječanstvo u današnjem vremenu nalazi na pučini bez kompasa, i bilo kakvog navigacionog sistema. Da li je moguće objasniti, kada i kako se to desilo, te kad su zalutali? Mislim da je moguće samo dubokim promišljanjem i detaljnom analizom razvoja ljudskog roda. Prilikom...
Preberi več..>>