Petanjci: Vrba in hrast dr. Antona Vratuše

dsc_2771

Ernest Ebenšpanger, predsednik UŠF

Drevnine v spomin in opomin na nečlovečnosti vojn

V Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih, v Občini Tišina, je 30. aprila popoldne zaradi bolezenske odsotnosti akademika dr. Antona Vratuše – Vrana »Vanekovo vrbo« zasadila njegova vnukinja Sonja Vratuša, a hrast svakinja (bratova žena) Gizi Vratuša. Po pozdravnem nagovoru župana Občine Tišina, Franca Horvata, je krajši del opravičila iz pisma  številnemu občinstvu na slovesnosti prebral predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger, daljše pismo akademika Vratuše pa je prebral Boštjan Rous, ki je v uvodu slovesnosti recitiral himno Vrta, pesem narodnega heroja, partizanskega pesnika Karla Destovnika – Kajuha »Bosa pojdiva«. Na harmoniko je zaigrala osnovnošolka Katarina Kerec, svojo pesem »Vrt spomina« pa je prebral domačin, pesnik in pisec Štefan Titan.

dsc_2776

Franc Horvat, župan Občine Tišina

“Vranova vrba in hrast”  bosta v spomin in opomin na izjemno ustvarjalen prispevek dr. Antona Vratuše – Vrana za ohranjanje in razvoj Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih, kakor tudi njegove neizmerne vneme pri ustanavljanju  Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, njenem delovanju na kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, mednarodnem področju ter na področju  medgeneracijskega sodelovanja, kakor tudi njeni aktivni vlogi  v lokalnem, slovenskem in čezmejnem okolju.

dsc_2801

Hrast zasaja svakinja Gizi Vratuša

Je pa nekako simbolno povezano dvoje dreves z dvema dodanima letoma k stoletnici akademika, kajti letos dr. Anton Vratuša – Vran beleži že 102. leto življenja.

dsc_2779

Harmonikarka Katarina Kerec

Prvi dve vrbi žalujki je ob vhodu na domači vrt zasadila mati Apolonija Šiftar po koncu 2. svetovne vojne v spomin na svoja dva  nevrnjena sinova iz vojne vihre in ti vrbi sta bili  tudi dejanski začetek nastajanja Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih.

dsc_2791

Vrbo zasaja vnukinja Sonja Vratuša

Tu je danes sedež Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, prvi in dolgoletni predsednik njenega Programskega sveta in še vedno njen neumorni in vsestranski sodelavec pa akademik dr. Anton Vratuša – Vran.

dsc_2782

Povezovalka programa Irma Benko

Po slovesnosti z zasaditvijo novih drevnin v Vrtu je sledil še Filmski večer za reko Muro ob 18. uri. Kajti prosto tekoča Mura v Sloveniji in ob meji z Avstrijo je znotraj načrtovanega petdržavnega Biosfernega območja Mura-Drava-Donava.

dsc_2784

Pesnik Štefan Titan

Predstavljena je bila pomembnost reke Mure, izguba naravnih vrednot in biološke pestrosti ob morebitni gradnji HE Hrastje-Mota in alternativne energetske rešitve. Predavanja je dopolnil film »Upor na Donavi« režiserja Roberta Epple-a.

dsc_2788

Recitator Boštjan Rous

 

Filip Matko Ficko