Postavljen kamen temeljac za prvi pravoslavni manastir u Austriji

 Mitropolit grčki Arsenije Kardamakis, biskup austrijski Egidije Živković, guverner Hans Peter Doskočil, Andreas Zatler, gradonačelnik Sankt Andre i iguman Pajsije Jung položili su prošle subote kamen temeljac za prvi pravoslavni manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Austriji. Time je ozvaničeno da posle šest godina priprema mogu da počnu građevinski radovi u mestu Sankt Andre na jezeru Cikze u Gradišću, u pokrajini Burgeland.

        Ideja osnivača je da manastir  Pokrova Presvete Bogorodice i Svete Andre, kako ga već nazivaju Austrijanci, postane most koji povezuje Austriju sa Grčkom pravoslavnom crkvom i Katoličkom crkvom i celim pravoslavljem u ovom delu Evrope.

       Nadležni patrijarh vaseljenski Vartolomej iz Carigrada, koji nije došao zbog poštovanja mera zaštite od korona virusa, je uputio pozdrav sveštenstvu i ovom svečanom  činu u kojem je, između ostalog, istakao važnost manastira u Austriji, koja ima 400.000 pravoslavaca i u srednjoj Evropi.

       “Kao mesto susreta sa Bogom i čovekom, manastir može doneti bogat plod usred sve materijalnije kulture”, naglasio je Vaseljenski patrijarh Vartolomej.

        Vatikanski „ekumenski ministar“ kardinal Kurt Koh uputio je pozdrave iz Rima, ističući značaj manastira za hrišćansko jedinstvo. Mitropolit grčki Arsenije je na ovoj svečanosti, takođe, više puta naglasio da je pravoslavni manastir Pokrova Presvete Bogorodice  u Sankt Andre mesto za sve ljude koji tragaju za Bogom.

    „Danas je važan dan za viziju jedinstva hrišćana. Izgradnjom manastira ostvarila se želja njegovog srca. Njegova zahvalnost upućena je svima koji su pomogli, posebno na patrijarhu Vartolomeju i papi Franji. Obojica su podržali ideju podizanja manastira, a doprineli su i materijalno”, rekao je mitropolit grčki Arsenije Kardamakis.

       Polaganju kamena temeljca prisustvovali su mnogi pravoslavni sveštenici, sveštenici SPC i vernici sa katoličke strane. Učestvovali su i pomoćni biskup Franc Šarl, ajzenštatski biskupski vikar Lorenc Foit, generalni vikar Ajzenštata Martin Korpič i Maksimilijan Hajm, iguman katoličkog manastira Časnog Krsta, kao i evangeličanski gradišćanski superintendent Manfred Koh.

      Istorija građevinskog projekta za prvi pravoslavni manastir Pokrova Presvete Bogorodice u Austriji započela je pre šest godina, kada je eparhija Ajzenštat obezbedila Grčkoj pravoslavnoj crkvi zemljište za osnivanje manastira u Sankt Andreu. Planovi za izgradnju pravoslavnog manastira objavljeni su oktobra 2014. godine.

    Tada su nastali problemi sa pobunom stanovnika ovog grada, koji nisu želeli pravoslavni manastir. Na izjašnjavanju građana 569 stanovnika Sankt Andre glasalo je za izgradnju manastira, a 385 protiv. Kako su pravoslavci i opštinari pobedili i grčki mitropolit Arsenije Kardamakis u Austriji je najavio gradnju ovog hrama, u šta će se uložiti sedam miliona evra.

       “ Početak gradnje prvog pravoslavnog manastira u Austriji i Centralnoj Evropi, koji je zajednički projekat Grčke pravoslavne mitropolije Austrije i katoličke eparhije Ajzenštat, istorijski je dan za zajedničku viziju jedinstva Crkve Hristove prema njegovoj volji. Manastir će jasno staviti do znanja da su i pravoslavni i katolički hrišćani članovi iste porodice“, rekao je pravoslavni mitropolit Arsenije Kardamakis.

       Manastir će sadržati crkvu, monaške ćelije, konak, prijemne sobe, biblioteku, trpezariju, pomoćne prostorije i radionice.  Ovaj budući dom za dvanaest monaha Grčka pravoslavna crkva finansira, uglavnom donacijama verskih zajednica i vernika. Papa Franja i jedan farmer iz Apetlona dali su, na primer, po 100.000 evra.

       Kada je 2018. godine postalo izvesno da će se u  pokrajini Burgeland graditi prvi pravoslavni manastir, pojedini austrijski mediji su ga najavljivali kao “pravoslavni hram za austrijske Srbe”. Danas, međutim, kako nezvanično saznajemo, pojedini predstavnici srpske kolonije u Austriji, tvrde da manastir Pokrova Presvete Bogorodice privlači srpske sveštenike u Austriji.

      “Blago rečeno, neobično je da pojedini sveštenici SPC, koji su se nedavno pobunili protiv naše Eparhije u Austriji, prisustvuju osvećenju temelja manastira Pokrova Presvete Bogorodice u Austriji. Time, u vreme kada se govori da oni planiraju da napuste SPC, nagoveštavaju svoju pripadnost ovom hramu u Sankt Andreu”, javio nam je jedan zabrinuti predstavnik srpske kolonije i poslao fotografije srpskih sveštenika.

       Kako je, međutim, Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve na svom sajtu objavila punu informaciju o ovom događaju u Austriji, može se zaključiti da SPC zvanično podržava osnivanje manastira Pokrova Presvete Bogorodice u Austriji, jer je u nadležnosti Grčke pravoslavne crkve, Carigradske patrijaršije i vaseljenskog patrijarha Vartolomeja.  

Marko Lopušina