O S V R T – na nešto što je suludo i nelogično: Ostoja Šobot

Možda sam ja u zabludi, pa sve to vidim kao suludo i nelogično, dok drugi to vide kao logično i sasvim normalno. Zato i upućujem svoj osvrt medijskoj javnosti, kako bih se ogledao i spoznao, dali sam u pravu, ili sam u krivu cestu zalutao.

Nikako mi nije jasno šta se to dešava u SSDS. Zašto se i dalje bave sa pitanjima, koja nisu u njihovim nadležnostima, umjesto da se posvete pitanjima koja su nam namijenjena, a to je: kulturna djelatnost i očuvanje srpskog identiteta.

Danas su našli da nas obavještavaju, kako su na poslednjoj skupštini donijeli odluku da određene ljude delegiraju na određene funkcije, mjesto dosadašnjeg. Čude me i ovi novoizabrani da su  prihvatili te funkcije, ne znajući da li će ih prihvatiti slovenačka vlada.

SSDS. delegira ljude na određena mjesta, ne pitajući se da li za to ima legitimitet. Još uvijek se samoproglašavaju za krovnu organizaciju Srba u Sloveniji. Dragi moji ko nam je dao to pravo. Kao da vlade: Republike Slovenije  i Republike Srbije nisu bile upoznate i usaglašene sa osnivačkom skupštinom Nacionalnog Savjeta Srba Slovenije. Kao da mr. Branislav Rajić nije bio na sastanku u SSDS. i upoznao vas sa realnošću. Kao da se ništa nije desilo. I dalje pojedinci pokušavaju da dođu do određenih nepostojećih funkcija. Donosite odluke o nečemu što je bespredmetno.

Dok se u SKD Petar Kočić svesrdno trudimo da realizujemo projekat ˝karavan poezije i drame˝ i opravdamo subvencije naše matice, vi se bavite bespredmetnim stvarima. Ljudi moji, počnimo već jednom da se posvećujemo pravim stvarima, a ne besmislicama.

Ostoja Šobot