GOVOR PREDSEDNICE REPUBLIKE SLOVENIJE NATAŠE PIRC MUSAR V BUKAREŠTI

Plenarno zasedanje

Govor predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar

na plenarnem zasedanju voditeljev držav pobude Tri morja

Bukarešta, 6. september 2023

Spoštovani gospod predsednik,

cenjeni kolegice in kolegi,

poseben pozdrav državam partnericam, predstavnikom mednarodnih organizacij in finančnih korporacij.

Začela bi z zahvalo. Iskreno zahvalo predstavnicam in predstavnikom držav, ki ste avgusta Sloveniji takoj priskočili na pomoč in pomagali. Po uničujočih poplavah, ki so v Sloveniji vasi odrezali od mest, uničevale ceste in hiše in infrastrukturo, ste pomagali. Pomagali graditi fizične mostove, pomagali prebivalstvu in pomagali utrditi mostove prijateljstva med nami.

Dokazali ste, da solidarnost ni le beseda. Da solidarnost povezuje države te regije. Skupaj zmoremo veliko, skupaj gradimo hitreje in učinkoviteje. Hvala vsem.

Solidarnost, hvaležnost, pomoč so bile besede poletja v Sloveniji. In mostovi. Če kdaj, smo videli, kako se vse ustavi, ko so porušeni mostovi, ko so uničeni daljnovodi. Kako pomembna je povezljivost vasi, mest, kaj šele držav. Naše države povezuje sodelovanje v EU, sodelovanje na regionalnem nivoju, sodelovanje pri ohranjanju narave, povezujejo nas posamezniki, ljudje in povezani smo energetsko in preko infrastrukture. Še več.

Strateška infrastrukturna povezljivost držav članic je ključna za ekonomsko učinkovitost naših držav. Še boljša infrastrukturna povezljivost je odgovor tudi na izzive, ki jih prinaša spremenjena geopolitična realnost po napadu Rusije na Ukrajino.  Tako pozdravljam novo polnopravno članico pobude Tri morja – Grčijo.

Slovenija prav tako pozdravlja prošnjo Moldavije za tesnejšo vključitev v delovanje pobude Tri morja in za vse njihove napore v reformnih procesih na poti v EU.

Pri tem držav Zahodnega Balkana ne smemo pustiti ob strani. Države Zahodnega Balkana se približujejo Evropski uniji in približevanje mora potekati tako na področju sprejemanja reform kot tudi na področju boljše cestne, železniške, energetske, digitalne in siceršnje povezanosti državljanov in državnikov.

Slovenija se je priključila pobudi leta 2015, da zmanjša infrastrukturne vrzeli med regijo pobude Tri morja in zahodnoevropskimi državami z vlaganjem v modernizacijo obstoječe ter izgradnjo nove transportne, energetske in digitalne infrastrukture v regiji, še zlasti na liniji sever–jug.

Prihodnost mladih v regiji je poleg prometnih povezav po zraku, vodi in na zemlji povezana z inovacijami in digitalno preobrazbo.

Potencial za gospodarski razvoj in digitalni preboj Srednje in Jugovzhodne Evrope je velik in pozdravljam izmenjavo dobrih praks v regiji, ki bodo v korist celotne regije držav pobude Tri morja.

Ob tej priložnosti želim še posebej nagovoriti predstavnike finančnih institucij in posebej vabljenih držav, ki prepoznavajo potencial v vlaganjih v regijo držav pobude Tri morja. Eden najpomembnejših trenutkov pobude je bila ustanovitev Investicijskega sklada pobude Tri morja (3SIIF), v katerem smo se zavezali za prispevek držav članic, zdi pa se, da je še veliko veliko prostora za bolj ambiciozen vstop mednarodnih finančnih institucij in zasebnih vlagateljev.

Dovolite mi, da ob koncu svojega kratkega nagovora čestitam Romuniji za odlično pripravo in izvedbo letošnjega vrhunskega srečanja.

Veliko dobrih idej želim tudi udeležencem Poslovnega foruma. Teme razprav so teme današnjega časa: zeleni prehod v luči podnebnih sprememb, digitalizacija in izzivi, ki jih prinaša vojna na robu Evrope, ki je pretresla Evropo in svet. Želim vam čimbolj kreativne razprave, ki bodo prinesle rešitve za trajnostno upravljanje z naravo in naravnimi viri in za izboljšanje povezanosti ljudi in povezljivosti držav.

Hvala.

Foto: Matjaž Klemenc/UPRS